Vluchtelingenwerk: Nieuwe taaleisen onhaalbaar voor duizenden vluchtelingen

Naturalisatie Het kabinet wil de taaleis voor nieuwkomers dusdanig verhogen dat duizenden vluchtelingen niet meer in aanmerking zouden komen voor naturalisatie.
De verscherpte taaleisen zijn te streng, vindt Vluchtelingenwerk Nederland.
De verscherpte taaleisen zijn te streng, vindt Vluchtelingenwerk Nederland. Foto Manon Bruininga/Hollandse Hoogte

Vijftig- tot honderdduizend ingeburgerde vluchtelingen dreigen hun kans op het Nederlanderschap te verliezen door plannen van het kabinet om de taaleisen te verhogen. Daarvoor waarschuwt Vluchtelingenwerk Nederland dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Om in aanmerking te komen voor naturalisatie wil het kabinet dat nieuwkomers voldoen aan een hoger taalniveau dan nu wordt geëist. Volgens Vluchtelingenwerk kan de meerderheid van de vluchtelingen echter nooit aan die eis voldoen.

Hierdoor zal het Nederlanderschap aan hen en toekomstige nieuwkomers voorbij gaan. „De minimale taaleis dreigt straks zo hoog te liggen dat het grootste deel van alle vluchtelingen die in de afgelopen jaren succesvol zijn ingeburgerd daar niet aan voldoet en dat niveau in de toekomst ook niet zal kunnen halen”, aldus de organisatie. En het niet hebben van de Nederlandse nationaliteit bemoeilijkt weer de integratie en het vinden van een baan. Hierdoor ontstaat volgens de organisatie een grote groep „tweederangs burgers die er nooit helemaal bij mogen horen”, een groep die bovendien vele malen groter blijkt dan eerst gedacht.

In Nederland komen erkende nieuwkomers in principe na vijf jaar in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit. Voor naturalisatie moeten ze vervolgens onder meer het inburgeringsdiploma halen, waarvoor ze drie jaar lang lessen volgen in de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. Maar door het hogere taalniveau dat het kabinet voor ogen heeft, dreigt een grotere groep vluchtelingen dan eerder gedacht niet in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap, vreest Vluchtelingenwerk. Volgens de organisatie is de Tweede Kamer hierover vooralsnog „zeer summier en onvolledig” geïnformeerd. Ze roept de Kamer in de brief op te zorgen dat de eisen voor inburgering gelijk blijven aan de eisen voor naturalisatie.

Lees ook Vijf veranderingen waardoor de inburgering nu wél moet slagen.