Brieven

Brieven 10/11/2020

verkiezingen VS (1)

Elector

De suggestie van Liselotte Feenstra (Brieven, 7/11) om ‘kiesman’ te vervangen door ‘elector’ helpt niet echt. Elector is namelijk even mannelijk als kiesman. In het Latijn verwijst het achtervoegsel ‘-tor’ naar de man die het doet: ‘victor’ is de man die wint, ‘beator’ is de man die gelukkig maakt. De vrouwelijke vorm is ‘-trix’: victrix is de vrouw die wint, beatrix is de vrouw die gelukkig maakt. In het Nederlands kennen we rector en rectrix. Dat leidt tot elector en electrix. Nu wordt rector tegenwoordig wel gebruikt voor alle geslachten. Dat kunnen we toepassen op elector, maar waarom dan niet ook op kiesman? Wellicht ligt hier een mooie kans voor arbitrage door de computer. We laten de computer een neutrale vervanging genereren voor een omstreden woord. Voortaan zeggen we bijvoorbeeld smiets in plaats kiesman, en iedereen is tevreden. We kunnen het algoritme zo afstellen dat de kans op rijmen groter wordt. Een uitkomst als het heerlijk avondje van Sinterkliets en zijn zwietse kniets nadert.

Verkiezingen vs (2)

Diep respect

Wanneer je al vrij vroeg in je leven vrouw en dochter verliest bij een ongeluk en op latere leeftijd je zoon aan een hersentumor, je grootste politieke tegenstander je belachelijk probeert te maken omdat je enigszins stottert, en je ondanks die tegenslagen het presidentschap van de Verenigde Staten weet te veroveren, toon je een groot karakter en verdien je diep respect.

Lesbos

Schone schijn

Twee maanden geleden vroegen drie VVD-prominenten op deze plek aan hun premier Mark Rutte om een humaner gezicht te tonen over de opvang van vluchtelingen uit Lesbos (Leed uitruilen moeten we niet willen, 12/9): „Mark, dit moeten we niet willen. Vijfhonderd is een mooi getal”, zeiden ze. En nu heeft de VVD vorige week met zijn verkiezingsprogramma „een ruk naar links” gemaakt (aldus De Telegraaf). Maar geen woord over de vluchtelingen uit Lesbos. Het linkse van de VVD is blijkbaar vooral schone schijn.

meningsuiting

Vrijheid van denken

De vrijheid van meningsuiting staat opnieuw ter discussie. Volgens premier Rutte is deze vrijheid ons allergrootste goed. Dit lijkt mij een vergissing. Niet de vrijheid van meningsuiting, maar de vrijheid van denken is het fundament van onze cultuur. Helaas geldt de constatering van de Deense filosoof Søren Kierkegaard uit 1838 tot op de dag van vandaag: „Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken.”

Binnenland

Arrogantie van de macht

Staatsbosbeheer heeft namens alle Nederlanders besloten dat alle overcomplete konikpaarden moeten worden afgeslacht. De arrogantie van de macht. Breng ze naar Polen, waar ze thuis horen.

Voedselverspilling

Brood uit de supermarkt

Een derde van al het voedsel dat supermarkten moeten weggooien is brood (Ook het brood uit de supermarkt komt bij de bakker vandaan, 7/11). Dat klanten ‘brood van vandaag’ willen, wordt genoemd als reden, maar wat te denken van het standaardgewicht? Terwijl huishoudens steeds kleiner werden, zijn de broodformaten daaraan niet aangepast. Alleen al dat aanpakken zou wel eens structureel en grootschalig een forse bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van deze vorm van verspilling.

Correcties/aanvullingen

Poststemmen

In het artikel Een geïnfecteerde stembusgang (6/11, p. 4-5) staat: „Meer dan 100 miljoen Amerikanen – een absoluut record – brachten hun stem ditmaal per post uit.” Dit had moeten luiden: „Meer dan 100 miljoen Amerikanen – een absoluut record – brachten hun stem ditmaal per post uit of stemden vooraf op een rustiger moment.”