Brieven

Covid-19

Risico’s bij besmettingsstudies zijn nu nog te groot

Foto Hans Pennink / AP

Rosanne Hertzberger pleit voor soepeler regels voor besmettingsstudies en voor 70-plussers als proefpersoon (Vaccin behoeft radicale breuk met de regels, 31/10). De vraag is echter niet óf die studies ethisch aanvaardbaar kunnen zijn, maar of ze dat nú zijn en wie we daarmee kunnen belasten. Besmettingsstudies bestaan al enkele eeuwen. Ze hebben ons onder meer het vaccin tegen pokken gebracht. Maar de manier waarop we vroeger besmettingsstudies uitvoerden, onder dwang en met kwetsbare groepen, vinden we niet meer acceptabel. Daarom vinden ze nu alleen plaats voor aandoeningen met een mild ziektebeloop of waarvoor een reddingstherapie beschikbaar is, zoals tyfus, de griep en malaria. Covid-19 kent geen reddingstherapie. Ook zijn besmettingsstudies alleen toegestaan met deelnemers voor wie de risico’s minimaal zijn, wat veelal neerkomt op jongvolwassenen. Voor Covid-19 is echter niet uitgesloten dat ook jongvolwassenen een ernstig ziektebeloop zullen doormaken of zullen overlijden. Deze risico’s moeten afgewogen worden tegen de vraag wat we leren van besmettingsstudies. Ze lijken de ontwikkeling van een vaccin tegen het nieuwe coronavirus niet te versnellen gezien de diverse grootschalige (fase 3-)studies die nu plaatsvinden. Er is nu dus geen enkele noodzaak om besmettingsstudies met het nieuwe coronavirus te starten, laat staan met kwetsbare groepen.


associate professor medische ethiek en
hoogleraar medische ethiek (UMC).