Cryptobedrijven vinden toetsing van DNB te streng

Toezicht Cryptobedrijven klagen over de eisen die De Nederlandsche Bank stelt aan toetreding tot het cryptoregister. Op het laatste moment zou de toezichthouder een onhaalbare eis hebben toegevoegd.

Een van de aanvragers van opname in het cryptoregister van DNB is Bitonic, een bedrijf dat euro’s omwisselt in bitcoin of andere cryptovaluta. Of het ook de klaagbrief heeft ondertekend, is niet bekend.
Een van de aanvragers van opname in het cryptoregister van DNB is Bitonic, een bedrijf dat euro’s omwisselt in bitcoin of andere cryptovaluta. Of het ook de klaagbrief heeft ondertekend, is niet bekend. Foto Remko de Waal/ANP

Tijdens de eindsprint zijn cryptobedrijven in conflict geraakt met De Nederlandsche Bank (DNB). Over drie weken hebben deze bedrijven goedkeuring van de toezichthouder nodig om te kunnen blijven opereren. In een openbare brief aan de toezichthouder stellen 25 cryptobedrijven dat DNB op het allerlaatste moment – eind september – eisen heeft toegevoegd. Daardoor is het volgens hen onmogelijk geworden de registratie binnen te halen.

De cryptoregistratie is sinds afgelopen mei verplicht voor bedrijven die cryptomunten, zoals bitcoin, voor klanten bewaren of omwisselen in andere valuta. Om voor de registratie in aanmerking te komen, moeten de bedrijven aan strenge antiwitwasregels voldoen. Zonder groen licht van DNB moeten ze per 21 november hun activiteiten gericht op Nederlandse klanten staken. Tot nu toe is er één bedrijf in geslaagd de DNB-registratie binnen te halen. Veertien bedrijven zijn de voorbije maanden afgehaakt, 38 zijn nog ‘in de race’.

Lees meer over de afhakers en de consequenties daarvan voor de kosten

Strenger dan bij banken

In de brief trekken 25 van die 38 bedrijven, zonder hun namen bekend te maken, aan de bel over de toepassing van de Nederlandse sanctiewet. Volgens DNB moeten cryptobedrijven vanwege die wetgeving uitgebreid screenen of hun klanten niet op sanctielijsten voorkomen. Volgens DNB zijn veel van de tot nu toe door cryptobedrijven aangedragen screeningmethodes „niet toereikend”. „Hierdoor is het risico groot dat crypto’s naar gesanctioneerde personen worden verstuurd”, schreef DNB medio oktober aan de sector.

De bedrijven die zich nu verenigd hebben, stellen dat DNB de cryptobedrijven meer vraagt dan in de sanctiewet omschreven is. Hierdoor zouden de screeningeisen voor cryptobedrijven strenger zijn dan voor banken, verzekeraars en wisselkantoren.

„De eis is op het laatste moment opeens als toelatingseis toegevoegd aan het registratieregime”, aldus de voorzitter van belangenorganisatie VBNL, Patrick van der Meijde. „Daarmee verandert DNB de spelregels tijdens de wedstrijd.” De cryptobedrijven verwijten DNB bovendien dat de toezichthouder geen overleg wil. De bedrijven zouden daarin bijvoorbeeld willen achterhalen hoe ze precies aan de eisen van DNB kunnen voldoen.

De briefschrijvers willen dat de eind september ingevoegde eis rond de sanctiewet wordt losgelaten, zodat het voor de cryptobedrijven mogelijk wordt de registratie te verkrijgen. „Het lijkt ons voor de honderdduizenden klanten en honderden medewerkers in Nederland niet wenselijk dat de continuïteit van onze dienstverlening op het spel wordt gezet.”

DNB laat in een reactie weten de brief net ontvangen te hebben en die nu te bestuderen.

Verkapt vergunningsysteem

In de cryptobranche bestaat al langer ongenoegen over de interpretatie van de Europese antiwitwasregels in Nederland. In de meeste andere landen is gekozen voor een licht registratietraject, zonder uitgebreide toetsing vooraf. De zware toetsing door DNB zou in Nederland feitelijk een vergunningensysteem introduceren – waar de Nederlandse regering juist vanaf heeft gezien nadat de Raad van State had geoordeeld dat dit in strijd was met de Europese richtlijnen.

Een ander groot pijnpunt voor de cryptobedrijven zijn de toezichttarieven van DNB. De toezichthouder heeft voor dit jaar 1,7 miljoen euro aan kosten begroot voor toezicht op cryptobedrijven. Die worden – net als in andere sectoren – verdeeld over de bedrijven waarover toezicht wordt gehouden. DNB rekende daarbij op 75 bedrijven die een registratie zouden binnenhalen, waardoor de kosten voor elk ongeveer 22.000 euro zouden hebben bedragen. Krijgen nu alle 38 overgebleven kandidaten de registratie, wat gezien de onmin over de sanctiewet maar de vraag is, dan zijn zij zeker het dubbele kwijt.