Brieven

Brieven 2/11/2020

Coronacrisis

Betrouwbaarheid

Als je geloofd wil worden moet je betrouwbare informatie leveren. In het algemeen kun je zeggen dat één slechte actie evenveel impact heeft als vijf goede. Als het gaat om regels ten aanzien van de coronacrisis zijn we aangewezen op de Nederlandse regering, die erg leunt op het OMT. Zo was er een veranderend inzicht over het nut van mondkapjes en van testen. Als de overheid de regels verandert en daar eerlijk bij meldt dat het om veranderd inzicht gaat zal dat geaccepteerd worden. Om betrouwbaar over te komen moet de overheid niet stug doorgaan met regels die met een beetje nadenken verworpen zullen worden.

Viktor Blum

Haarlem

Democratie

De meeste stemmen

De ene meerderheid is de andere meerderheid niet. Dat is onlangs weer eens gebleken. In september 2016 werd de donorwet met een meerderheid van één stem aangenomen door de Tweede Kamer. Die meerderheid van 75 tegen 74 stemmen ontstond door domme pech. Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) was niet op tijd bij de stemming, omdat hij de trein had gemist. Geen discussie volgde, ook al zei Wassenberg dat hij tegen zou hebben gestemd. Had hij de trein niet gemist, dan zou de donorwet niet aangenomen zijn. Afgelopen week deed zich een soortgelijke situatie voor. Gestemd moest worden over een door de PVV ingediende motie. Doel ervan was om tot een structurele salarisverhoging van zorgmedewerkers te komen. Dit is iets waar de oppositie al lang voor ijvert. De motie behaalde een nipte meerderheid als gevolg van een menselijke fout. Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) riep bij de stemming abusievelijk vóór terwijl ze tegen was.

De aanvaarding van de motie zal hoogstwaarschijnlijk niet tot een verhoging van de salarissen leiden. Kennelijk geldt ‘meeste stemmen gelden’ alleen maar soms. Dat is democratie!

Hans Akveld

Berkel en Rodenrijs

Verkiezingen VS

Beslissende kernpunten

Behalve corona volgt de wereld de verkiezingen in de Verenigde Staten. Hier en daar met enige weerzin, maar toch. Stel dat je als Amerikaan alle bijkomstigheden en desinformatie opzij schuift, zelfs het partijgevoel, dan gaat het om het volgende: twee mannen, even bejaard, blank en regelmatig in de media geweest. Voldoende over bekend. Dilemma: eigenlijk is geen van beiden echt je keus. Maar niet kiezen vind je maatschappelijk not done. Je moet dus durven. Welke kernpunten zijn in feite nu beslissend? 1. Betrouwbaarheid in doen en laten, betreffende beloftes en uitspraken. 2. Landsbelang staat duidelijk boven partijbelang, zeker boven eigen belang en ijdelheid. 3. Laat zich goed voorlichten door sterke figuren en gaat niet af op instinct. Op basis van deze drie eigenschappen komt naar mijn mening Joe Biden ruim boven Donald Trump uit.

Als niet-Amerikaan is het te hopen dat het percentage kiezers hoog zal zijn en de telling zonder fraude verloopt. De uitslag zegt veel over de Amerikanen zelf en is voor niet-Amerikanen ook van groot belang. Komende woensdag weet de wereld meer, tenzij de tellingen ‘too close to call’ zijn, ofwel ‘too early to call’.

Gerard Duyfjes

Zwolle

Correctie/aanvullingen

Verkeerde brief

In het bericht Ministerie zet eigen testketen op naast GGD’s en laboratoria (29/10, p. 4) is door een eindredactionele fout de bron verkeerd weergegeven van het citaat dat minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zelf ook „op een aantal centrale plekken” grote laboratoria wil laten bouwen. Dat citaat komt uit een Kamerbrief, niet uit een brief aan GGD’s en laboratoria.