Opinie

Zonder kleren

Mijn buurtbewoners Jan en Corrie treffen elkaar bij de kassa van de supermarkt. „Dag Jan”, zegt Corrie. Jan kijkt haar nadenkend aan en kan kennelijk niet direct op haar naam komen. „Ik ben Corrie”, zegt Corrie. Nu valt het kwartje bij Jan. „Ah, Corrie”, zegt hij. „Ik herkende je eerst niet. Dat komt omdat ik je altijd zonder kleren zie.” Corrie verschiet van kleur en haast zich de caissière uit te leggen: „Jan en ik kennen elkaar van de zwemclub.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl