Reclassering

Onderzoek of enkelbanden nu vaker worden ingezet

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar het gebruik van enkelbanden in de regio’s Amsterdam en Rotterdam. De Inspectie bekijkt de adviezen van de reclassering op het gebied van elektronische monitoring met enkelbanden. Met zo’n band kan de reclassering controleren of een verdachte zich bijvoorbeeld houdt aan een straatverbod. De reclassering kondigde aan vaker enkelbanden in te zullen zetten, na de dood van scholiere Hümeyra en de daaropvolgende forse kritiek van de Inspectie op de aanpak van haar stalker Bekir E. De Inspectie wil weten of de reclassering deze toezegging nakomt. Tegelijk wordt de kwaliteit van reclasseringsadviezen onderzocht voor jongeren van 16 tot 23 jaar. (ANP)