Advies: stel hogere eisen aan uitzendbureaus om uitbuiting arbeidsmigranten tegen te gaan

Arbeidsmigratie Uitzendbureaus moeten voortaan een certificaat hebben. Ook mogen ze niet langer werk én huisvesting regelen voor arbeidsmigranten, luidt een advies aan het kabinet.
Voorzitter van het 'aanjaagteam' Emile Roemer presenteert het rapport met adviezen aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66).
Voorzitter van het 'aanjaagteam' Emile Roemer presenteert het rapport met adviezen aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66). Foto Bart Maat/ANP

Uitzendbureaus moeten aan hogere eisen voldoen om arbeidsmigranten beter te beschermen tegen malafide praktijken in de sector. Dat is een van de adviezen die het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer vrijdag aan het kabinet heeft aangeboden. Uitzendbureaus zouden voortaan niet mogen opereren zonder certificaat dat toont dat ze zich aan gemaakte afspraken houden. Daarnaast zou de uitzendbranche verboden moeten worden ook de huisvesting van arbeidsmigranten te regelen, vanwege de afhankelijkheidsrelatie die daarmee ontstaat.

De verplichting een vergunning aan te vragen voor wie een uitzendbureau begint, is jaren geleden opgeheven. Daardoor is het oprichten van een eigen bureau nu te makkelijk, vond ook een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer eerder dit jaar. De uitzendbranche kent wel een keurmerk, maar het is niet verplicht dit aan te vragen. Het meeste bureaus beschikken niet over dit keurmerk, maar vinden toch genoeg opdrachtgevers. Het zijn deze bureaus die gemakkelijk misbruik kunnen maken van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten.

Huisvesting

Het aanjaagteam vindt verder dat het uitzendbedrijven verboden moet worden woningen te verhuren aan migranten. Dat gebeurt nog altijd vaak, „waardoor arbeidsmigranten die hun baan verliezen ook meteen op straat staan”, aldus het advies. De huur, maximaal 25 procent van het bruto minimumloon, wordt van het salaris afgetrokken. Veel van deze huisvesting is onder de maat, bleek eerder uit onderzoek van onder meer NRC.

Gemeenten moeten mede daarom een vergunningsplicht invoeren voor verhuurders van woonruimte aan arbeidsmigranten, vindt het aanjaagteam. Gemeenten kunnen dan sneller ingrijpen wanneer de huisvesting niet aan de eisen voldoet. Daarnaast moet in bestemmingsplannen van gemeenten meer ruimte komen voor deze huisvesting, zodat er meer woningen voor deze groep gebouwd kan worden.

In Nederland heerst een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Naar schatting verblijven er nu ruim 500.000 arbeidsmigranten uit andere EU-landen in Nederland.