Moeizaam akkoord over sloop Tweebosbuurt in Rotterdam

Woningcorporatie Vestia De sloop van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid wordt mogelijk iets afgeschaald. Na fel protest en bemiddeling mogen de overgebleven bewoners na de sloop nu terugkeren.

De Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid: symbool voor de verhitte woonstrijd in de stad.
De Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid: symbool voor de verhitte woonstrijd in de stad. Foto Andreas Terlaak

Na maanden van moeizame bemiddeling hebben woningcorporatie Vestia en bewoners van sloopwijk de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid woensdag een overeenkomst bereikt. De laatste ongeveer zeventig bewoners die weigeren te verhuizen, kunnen blijven of terugkeren in de buurt die symbool is geworden voor de verhitte woonstrijd in de stad.

Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van Vestia en de bewonerscommissie van de Tweebosbuurt van donderdag. De woningcorporatie gaat binnenkort eerst de „woonwensen” inventariseren van de overgebleven bewoners.

Lees het interview ‘Je wordt je huis uitgezet met een aai over je bol en een verhuispremie’

Een optie is dat Vestia mínder woningen in de Tweebosbuurt sloopt, maar deze renoveert als er belangstelling voor is, zegt An Rook van de bewonerscommissie. „Het leuke is dat Vestia daarmee bevestigt dat die woningen dus helemaal niet zo slecht zijn als ze steeds zeggen”, zegt Rook. „Om te bepalen of we inderdaad toch meer sociale woningen houden, gaan we een inventarisatie onder bewoners doen”, licht een woordvoerder van Vestia toe.

Afrikaanderwijk

Daarnaast krijgen bewoners ook andere opties, zeggen Vestia en de bewonerscommissie. Het gaat om vervangende huisvesting in de omringende Afrikaanderwijk of elders. Bewoners kunnen ook een nieuwe sociale huurwoning krijgen in ‘Blok S’ op het voormalige spoorterrein naast de Tweebosbuurt.

De plannen voor de Tweebosbuurt omvatten vooralsnog de sloop van 599 woningen en bedrijfsruimten, waarvan 535 huurwoningen van Vestia. Daarvoor in de plaats worden 137 sociale huurwoningen nieuw gebouwd, plus 101 vrije huurwoningen en 143 koopwoningen. Ook wil Vestia 90 sociale huurwoningen in de buurt gaan renoveren.

Het terugbrengen van het aantal goedkope huurwoningen is beleid vanuit de gemeentelijke woonvisie en sluit aan bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), een langjarig rijksprogramma om achterstanden in te lopen. Tussen 2017 en 2030 moet het percentage goedkope of sociale woningen zijn gedaald van 69 naar 58 procent: een beoogde daling van 13.500. Het beleid is omstreden, omdat lagere inkomens plaats moeten maken voor midden- en hogere inkomens in de stad.

‘Verjaagd’

Ook de protesterende bewoners in de Tweebosbuurt vinden dat ze ‘verjaagd’ worden, terwijl er woningnood is en de kwaliteit van de woningen nog goed is. Een eerste kantonrechter gaf Vestia in september vorig jaar toestemming om het huurcontract te ontbinden van elf bewoners die weigerden te verhuizen. Een tweede kantonrechter bepaalde in januari echter dat Vestia zeventien andere bewoners niet mocht uitzetten. De corporatie ging in hoger beroep, maar de uitspraak wierp een blokkade op voor herontwikkeling van de wijk.

Lees de reconstructie De sloop van een buurt die nog niet ‘op’ is

Twee bemiddelaars, Herman Tuning en Koos Karssen, hebben vervolgens sinds de zomer geprobeerd met Vestia en bewoners tot een oplossing te komen. „Een moeizaam proces is een understatement”, zegt Tuning, voorgedragen door de bewoners. „Dit soort processen wordt gekenmerkt door wantrouwen en frustratie, over en weer. Er zit bij bewoners zo’n diepgewortelde emotie dat het veel tijd en energie kost om überhaupt in gesprek te komen.”