Al eens overwogen een insectenhotel te beginnen?

Groen doen Elke week gidst NRC je richting een duurzaam leven.

Foto Getty Images

Aha, ook u vindt biodiversiteit belangrijk. Dat is mooi, u bent gelukkig niet de enige. Vier op de vijf Nederlanders vinden het beschermen van biodiversiteit van groot belang.

En kunt u aangeven wat biodiversiteit is? Nee? Geen probleem, u bent niet de enige. Twee op de vijf Nederlanders hebben het begrip wel eens langs horen komen, maar weten niet wat het is. Eén op de vijf Nederlanders heeft er zelfs nog nooit van gehoord. En, voor wat het waard is, meer mannen dan vrouwen zeggen te weten wat biodiversiteit is.

Het begrip biodiversiteit is nog niet ingeburgerd, concludeert onderzoeksbureau Motivaction, na een enquête onder ruim 1.200 mensen. De 38 procent van de mensen die wel een beeld hebben, associëren biodiversiteit met natuur, planten en dieren en ook (biologische) landbouw. Eén soortgroep wordt vaak genoemd: de insecten.

Met de campagne ‘Maak grijs groener’ wil de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor meer kennis zorgen. En tips geven om zelf iets te doen: weleens overwogen om een insectenhotel te beginnen? Als de onwetendheid afneemt, zullen ook de zorgen groter worden, is de gedachte. Bijna een derde van de ondervraagde mensen vindt aan het begin van de in oktober begonnen campagne dat het beleid rond ‘natuur en biodiversiteit’ op de schop moet. Bij de thema’s ‘inkomen en economie’ en ‘onderwijs’ is die behoefte aan verandering minder.

De partners die binnen het Deltaplan pleiten voor diversiteit zijn zelf ook divers: van het Wereldnatuurfonds tot chemiefabrikant Basf, van de Rabobank tot de Vlinderstichting.

Maar wat kunnen we zelf doen om, in de achtertuin of op het balkon, die rijkere natuur een duwtje te geven? Ook hier moet pionierswerk worden verricht, want driekwart van de ondervraagden zegt geen idee te hebben. En 79 procent wijst naar de overheid voor maatregelen die voor een veelzijdige natuur en een gezondere landbouw moet zorgen. Van boeren, bedrijven en projectontwikkelaars wordt door meer dan 70 procent eigen initiatief verwacht.

De ogenschijnlijke onwetenheid rond biodiversiteit is in de praktijk geen barrière. Bijna de helft heeft recentelijk „voorzieningen” voor dieren bij zijn huis geplaatst. Het vergroenen van tuin of balkon is al even populair. En 18 procent laat weten het belang van biodiversiteit komend jaar ook mee te wegen in het stemhokje.