Het water moet zijn gang gaan

Verfongelukken Een jury nomineerde vijf inzendingen van de aquarelwedstrijd. Siegfried Woldhek koos een winnaar.

Winnaar van NRC’s waterverfwedstrijd 2020: Herman van Berkum.
Winnaar van NRC’s waterverfwedstrijd 2020: Herman van Berkum.

Waterverf is niet moeilijk. Dat is de overtuiging van tekenaar Siegfried Woldhek. Niettemin weet hij als geen ander op welke problemen je stuit als je aan de slag gaat. De verf vloeit uit in ‘bloemkolen’, of wordt klodderig. Het resultaat is flets of zonder pit, het ontbreekt aan diepte of samenhang. ‘Eerste hulp bij verfongelukken’ was dan ook het thema van de waterverfcursus die Woldhek deze zomer verzorgde op de Achterpagina van NRC . Hij ging in op technische problemen maar wees ook op het belang van goed kijken: voorkom dat je schildert „wat je wéét, in plaats van wat je ziet”. Besef: „De hemel is niet altijd blauw, bomen zijn niet overal groen en een sinaasappel is niet egaal oranje”.

Eervolle vermelding: Anne Nijland-Delmee

Zoals elk jaar verbonden we een wedstrijd aan de cursus en vroegen u om een werk in te sturen waarin u een van de problemen tackelde die Woldhek adresseerde. Een kleine honderd inzendingen ontvingen we, begeleid door brieven waarin u ons schreef dat de behandelde problemen maar „al te herkenbaar” waren en dat u dankbaar was voor de „behulpzame raad”.

Eervolle vermelding: Jeanet van den Born.

„Ze hebben allemaal op een leuke manier met een probleem geworsteld”, reageert Siegfried Woldhek op de vijf beste aquarellen, door een jury geselecteerd en hierbij afgedrukt. Hij kiest het werk van Herman van Berkum als winnaar. Vanwege „het mooie gebruik van water. Bij waterverf moet je het water z’n gang laten gaan om het karakter ervan het meest naar voren te laten komen”. De winnaar heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt, observeert hij. Hij heeft heldere, warme kleuren op de achtergrond gebruikt, het oranje op de horizon. Toch heeft hij er diepte in weten te brengen, door de horizon niet te detailleren en daar weinig contrast te gebruiken. Op de voorgrond bij het donkere riet juist wel. Heeft hij de lessen goed begrepen? „Je ziet dat het werkt.”

Eervolle vermelding: Lumine Swagerman.

Herman van Berkum mag een van de workshops van Woldhek bijwonen – zodra die weer plaatsvinden.

De jury bestond uit NRC-vormgevers Viola Lindner en Jan Paul van der Wijk en chef Opinie en Achterpagina Peter Vermaas.

Eervolle vermelding: Tatjana van der Heijden.