Senaat VS stemt in met benoeming rechter Barrett

Hooggerechtshof Zodra president Trump haar officieel benoemt, bestaat het hoogste hof in de VS uit zes conservatieve en drie progressieve opperrechters.

Coney Barrett (links) legt dinsdagavond de eed af tegenover opperrechter Clarence Thomas. Rechts president Trump.
Coney Barrett (links) legt dinsdagavond de eed af tegenover opperrechter Clarence Thomas. Rechts president Trump. Foto Nicholas Kamm/AFP

Een meerderheid in de Senaat heeft maandagnacht als verwacht ingestemd met de benoeming van Amy Coney Barrett als rechter in het Hooggerechtshof. 52 senatoren stemden voor de benoeming van de conservatieve rechter, 48 tegen.

Na de stemming legde Coney Barrett meteen een van haar twee eden af in het Witte Huis. In het bijzijn van president Trump zei ze dat ze haar werk „zonder angst of voorkeur zal doen, onafhankelijk van de politiek en van eigen voorkeuren”.

Coney Barrett neemt de plek in van de overleden progressieve rechter Bader Ginsburg. Zodra Trump haar officieel benoemt, bestaat het Hooggerechtshof uit zes conservatieve en drie progressieve opperrechters.

Niet eerder is een opperrechter zo kort voor de presidentsverkiezingen in de VS benoemd. Volgens de Democraten had de benoeming over de verkiezingen heen getild moeten worden. Zo blokkeerden de Republikeinen in 2016 een benoeming van een opperrechter door Obama, zij stelden dat die beslissing na de verkiezingen genomen zou moeten worden.

Het Hooggerechtshof kan een grote rol bij de komende verkiezingen spelen, omdat het onzeker is of Trump zich neerlegt bij eventueel verlies. Hij heeft tijdens zijn termijn drie rechters in het Hooggerechtshof benoemd, waardoor Democraten vrezen dat een beslissing over de verkiezingen in zijn voordeel zou kunnen uitvallen.

Barrett, moeder van zeven kinderen van wie twee geadopteerd, geldt als een devoot katholiek. In 2017 werd ze door Trump voorgedragen als rechter in Chicago. Barrett (48) kan nog decennia dienen, hoge rechters worden voor het leven benoemd.

In de VS ligt haar abortusstandpunt onder een vergrootglas. Bij links Amerika, omdat Barrett een vrouw (Bader Ginsburg) moet vervangen wier leven draaide om vrouwenrechten en sekse-gelijkheid. En bij rechts omdat andere rechters die Trump benoemde (Neil Gorsuch voorop) niet zo conservatief bleken als gehoopt.

Tijdens haar werk in Chicago was er één uitspraak over zwangerschapsonderbreking. Deze draaide om een wet uit Indiana die verplicht stelde dat foetussen na een miskraam of abortus begraven moeten worden en klinieken ze niet als afval mogen behandelen. De wet verbood abortus op basis van ras, sekse of afwijkingen.

Het hof van beroep verwierp deze wet als ongrondwettelijk. Barrett stemde mee met het conservatieve smaldeel dat er anders over dacht. Het minderheidsoordeel dat zij onderschreef, sneerde dat de wet wel overeind was gehouden als het „de resten van katten of woestijnratten had betroffen”. (NRC)