Brieven

Brieven 26/10/2020

Complottheorieën

Pak de oorzaak aan

In een recente aflevering van Zondag met Lubach kritiseert Arjen Lubach de oprukkende complottheorieën. Hij wijst met name op het in zijn ogen tekortschietende verantwoordelijkheidsbesef van een van de grote mediagiganten.

Hoe treffend zijn analyse ook is, hij gaat voorbij aan de hamvraag, namelijk de motieven van de personen die dergelijke complottheorieën op bijvoorbeeld YouTube plaatsen. Zonder dit materiaal speelt het algoritme van dit kanaal immers nauwelijks een rol. Ik kan alleen speculeren over het wie en waarom. Hoe dit ook zij, het is dit „falsches Bewusstsein”, om met Marx te spreken, dat de grondstof vormt voor de algoritmen van Youtube – die Lubach overigens terecht hekelt als blind verdienmodel. Het probleem ligt dus dieper en vraagt derhalve om een andere oplossing dan die welke Lubach voorstelt. In een land waar leesvaardigheid afneemt en laaggeletterdheid oprukt, moet de vraag worden gesteld of de verzwakkende morele en intellectuele vaardigheden in de hedendaagse samenleving niet de werkelijke oorzaak zijn van deze ontwikkeling.

Mediacratie

Het beleid faalt

Na 11 pagina’s lofzang en reclame voor de rad van tongriem gesneden liberaal en zelden woord houdende premier Rutte (3/10 4/10), bevestigen artikelen als Het fiasco van een goed georganiseerd land (17/10) en Waarom doen de buren het beter(17/10) in alle realiteit de chaotische aanpak bij de bestrijding van het Corona-virus. Het is dezelfde liberaal democratische elitaire kaste die al decennia geen oplossingen biedt voor noden van het volk, zich denkt de democratie toe te eigenen, die onder leiding van Rutte in samenwerking met media de rampspoed bij de bestrijding van het coronavirus tracht te verdoezelen. Die uitgebreid berichten over problemen bij veel beter dan Nederland scorende buurlanden en de reden van succes elders wegens veelal politiek ideologische reden niet duiden. Die de schuld van het mislukken van het falende beleid bij de niet solidaire burger legt. De kaste die bevestigt dat het woord solidariteit voor in de mond ligt als de burger weer moet opdraaien voor falend beleid. Media, zelfbenoemde bewakers der democratie, eten hun brood en spreken veelal het woord van de machthebbers.

Corona

Meld ook aantal tests

We krijgen dagelijks te horen hoeveel nieuwe coronabesmettingen er in het afgelopen etmaal zijn vastgesteld. Om een beter beeld te hebben van of het de goede of slechte kant opgaat zou het aantal afgenomen coronatests van die afgelopen 24 uur ook vermeld moeten worden.

Woordhoek

Wat verdrietig

Twintig jaar lang, 1.000 afleveringen, prachtige verhalen, ik heb ze echt allemaal gelezen, met veel plezier! Wat verdrietig om te lezen dat deze rubriek moet verdwijnen, omdat de achterpagina wordt vernield! (Met rassensneden naar het einde, 21/10) Oh, nee, vernieuwd. Ik lees het te snel. Kijk, daar zou Ewoud Sanders mooi over kunnen schrijven: over zinloze vernieuwingen. Hoe lang kennen we dat rare woord al? Kom met ‘rassensneden’ op uw besluit terug en behoudt Woordhoek voor de NRC, alvast bedankt.

Correcties&aanvullingen

Defensie

Het stuk Defensie laat haar opvolger alleen papier na (21/10, p. 18) vermeldt dat de Rekenkamer eerder deze maand kritiek leverde op een miljardeninvestering van Defensie. Het betreft de aanschaf van onderzeeboten.

Bennu

In het nieuwsbericht Sonde haalt gruis van planetoïde (21/10, p. 7) staat dat planetoïde Bennu op een afstand van 330 kilometer van de aarde staat. Dat klopt niet: het gaat om 330 miljoen kilometer.