Brieven

Brieven 22/10/2020

Gemeenteraad

Nieuwe ‘types’ nodig

In De raad kom je zo in – als je wil (15/10) wordt gewezen op het gebrek aan interesse om raadslid te worden. Voor mijn promotieonderzoek interview ik oud-raadsleden en oud-wethouders over hun ervaringen in de politiek en redenen om die te verlaten. Wat keer op keer terugkomt is het belang van hun werk en de roeping die ze hebben, maar ook hoe lastig het is om jezelf te kunnen zijn, zeker als je in de politiek tot een minderheid behoort, zoals vrouwen of burgers met een migratieachtergrond. Raadslid of wethouder zijn vergt inzet, toewijding en expertise. Ik zie in mijn onderzoek overal terug hoe lastig dat is. Raadsleden en wethouders zetten zich, soms ten koste van zichzelf, in voor verbetering van hun gemeente, maar het is heel veel werk. Politiek geïnteresseerd? Laat je dan niet afschrikken door stereotypes. Nog altijd ligt het aantal vrouwen in de gemeenteraad laag, ongeveer driekwart is man. Zo hebben die stereotypes zich al decennia gevormd rondom witte mannen. Daarom is het van groot belang dat we voor een ander soort politiek actief ruimte maken. Hoe vaker we blijven herhalen hoe de politiek is, in plaats van zou moeten zijn, hoe minder ruimte er is voor andere soort ‘types’; jong en oud, ondernemer en ambtenaar, man en vrouw, en nog veel meer. En ook binnen die categorieën moet er ruimte zijn voor diversiteit, want niet elke vrouw spreekt voor alle vrouwen of elke jongere voor alle jongeren. Juist naar burgers in al hun eigenheid is de gemeenteraad op zoek.


Politicoloog

Wooncoöperaties

Maak het makkelijker

Wooncoöperaties zijn de woonvorm van de toekomst. Ze dienen het belang van een betaalbare volkshuisvesting. Toch stuiten ze op talloze belemmeringen (Een woning huren van jezelf, 7/10). Bewoners van wooncoöperaties willen zelf betaalbare woonruimte creëren, met oog voor het klimaat en in sociale verbondenheid. Ze zijn innovatief in circulair bouwen en duurzaam wonen. Zelf betaalbare woningen ontwikkelen is een logische zet in de huidige markt. Er zijn lange wachtlijsten voor socialehuurwoningen en er is een gebrek aan betaalbare vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen. Maar het is niet eenvoudig. Het is schrijnend om te zien hoe moeilijk het voor veel wooncoöperaties is om een financiering te krijgen. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt dit onderzocht. Ook is het haast ondoenlijk voor wooncoöperaties om een locatie te verkrijgen. Projectontwikkelaars bieden meer geld en burgerinitiatieven delven het onderspit. Daar loopt het spaak. Projectontwikkelaars realiseren dure woningen, die steeds duurder worden. Wooncoöperaties willen woningen betaalbaar houden. Als landelijk netwerk zien wij veel mooie initiatieven. Goed nabuurschap, oog voor moeder aarde en circulair bouwen zijn steevast hot topics. Wij zetten ons in om politiek en financiers in te laten zien hoe groot de potentie van deze initiatieven is.


Bestuursvoorzitter Cooplink

Mondkapje

Schuilen onder de boom

Het laatste woord over het nut van mondkapjes is nog lang niet gezegd. Om dit goed te kunnen evalueren heb je specialisten nodig in de gedragswetenschappen, virologie en niet het minst fysisch transport. Zolang er geen eensluidend oordeel is houd ik me vast aan de vergelijking met het schuilen voor de regen onder een boom. Helpt dat denkt u?