Bedrijven haken af voor cryptoregister

Cryptomunten De toezichtskosten voor cryptobedrijven vallen veel hoger uit nu al veertien bedrijven hebben afgezien van registratie bij De Nederlandsche Bank. Het is nog maar één cryptobedrijf gelukt om die felbegeerde registratie te verkrijgen.

Omdat de DNB-registratie als cryptobedrijf complex en duur is, haken veel ondernemers af. Foto Remko de Waal/ANP
Omdat de DNB-registratie als cryptobedrijf complex en duur is, haken veel ondernemers af. Foto Remko de Waal/ANP

Veertien cryptobedrijven die eerder trachtten een officiële registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) binnen te halen, zijn de afgelopen maanden afgehaakt. De toezichtskosten voor de bedrijven die overblijven, kunnen hierdoor 30 procent hoger uitvallen, wat een strop van tienduizend euro per bedrijf zou betekenen.

In eerste instantie begonnen er 48 bedrijven aan het registratietraject. Daar kwamen er later nog vijf bij, meldt DNB in een nieuwsbrief aan de cryptosector. Tot nu toe is nog maar één bedrijf erin geslaagd om door de hoepel van DNB te springen, het Amsterdamse AMDAX. DNB schrijft dat er daarnaast nog 38 aanvragen lopen.

De registratie in het cryptoregister is sinds mei van dit jaar verplicht voor bedrijven die cryptomunten zoals bitcoin bewaren, of omwisselen naar andere valuta. Om voor de registratie in aanmerking te komen moeten de bedrijven aan strenge antiwitwasregels voldoen.

Lees ook: Eerste bitcoinbedrijf is door de hoepel van DNB

Bedrijven die al actief waren op de Nederlandse markt – ook buitenlandse bedrijven met een Nederlandstalige website – hebben tot 21 november om aan de eisen te voldoen. Bedrijven die de deadline niet halen, moeten hun activiteiten na die datum opschorten – alleen als ze daarna alsnog slagen mogen ze weer opstarten.

Te korte voorbereiding

De veertien afhakers zijn „om verschillende redenen” gestopt, aldus DNB, bijvoorbeeld omdat de voorbereidingstijd te kort bleek. De financiële toezichthouder denkt dat deze partijen later mogelijk alsnog een poging doen. Daarnaast is een klein aantal eenmanszaken gestopt „omdat de kosten voor de inrichting bij nader inzien te hoog waren”, aldus DNB.

De jaarlijkse toezichtskosten heeft DNB voor dit jaar begroot op 1,7 miljoen euro. Die kosten worden, zoals dat bij alle sectoren waarover DNB toezicht houdt gaat, verdeeld over alle geregistreerde bedrijven. De hoge kosten zorgden vooraf al voor flink wat afhakers: aanvankelijk hadden zo’n 75 bedrijven interesse in de registratie.

Nu er gedurende het traject nog meer afhakers zijn, kan de verdeelregel financiële consequenties hebben voor de overblijvers. Als alle 53 bedrijven die aan het traject waren begonnen waren geslaagd, zouden de kosten volgens een berekening van NRC volgend jaar neerkomen op ongeveer 32.000 euro per bedrijf. Als nu alle 38 overgebleven kandidaten de registratie binnen halen, zijn zij 44.000 euro kwijt.

Het is nog de vraag of de kosten volgend jaar ook weer 1,7 miljoen euro zullen bedragen. Dat bedrag was gebaseerd op de 75 bedrijven die vooraf interesse toonden in registratie. De toezichthouder is momenteel in gesprek met het ministerie van Financiën over de totale toezichtsbegroting van volgend jaar, en doet tussentijds geen mededelingen.

Naast kosten voor toezicht zijn cryptobedrijven ook veel geld kwijt om aan alle registratie-eisen te voldoen

Naast de toezichtskosten zijn de cryptobedrijven sowieso al flink geld kwijt om te voldoen aan de eisen voor het cryptoregister. Cryptobedrijven moeten, net als bijvoorbeeld banken, controleren wie hun klanten precies zijn en wat zij met hun geld doen, om zo witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen. De cryptobedrijven die het register willen halen moeten bij DNB bewijzen dat ze intern alles hebben geregeld om aan de vereisten te kunnen voldoen.

„Het is een intensief en kostbaar project”, zegt Patrick van der Meijde, voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL). „Sommige partijen moesten hun organisatiestructuur helemaal aanpassen”

Van der Meijde zelf zag vanwege de kosten met zijn bedrijf Bitkassa af van registratie. Het bedrijf is, om wel aan de regels te blijven voldoen, gestopt met het omwisselen van cryptomunten naar andere valuta.

Het is ook nog sterk de vraag of de 38 bedrijven die nog in het traject meelopen, wel aan de gestelde eisen gaan voldoen. DNB schrijft in de sectornieuwsbrief dat de risicoinschaling van klanten „niet altijd juist wordt toegepast”.

Ook zijn alle overgebleven deelnemers eind september in een webinar nog gewaarschuwd dat wat betreft de screening op klanten die op sanctielijsten voorkomen de cryptobedrijven „met oplossingen komen die wij niet toereikend vinden”. De sector zelf heeft het gevoel dat de eisen tussendoor zijn verscherpt. Van der Meijde: „Hierover hebben we vragen gesteld aan DNB.”

Het cryptoregister vloeit voort uit Europese regelgeving, waardoor in Nederland cryptowisseldiensten en cryptowallets onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn gaan vallen. Binnen de cryptosector bestaat veel ongenoegen over hoe die Europese regels in Nederland zijn geïnterpreteerd: hier is voor een zwaar toezichtstraject gekozen. In andere Europese landen is de registratie simpeler, zonder screening vooraf.

VBNL constateert dat er bedrijven uit Nederland intussen zijn vertrokken naar bijvoorbeeld Panama. Van der Meijde: „We vragen ons sterk af of Nederland hier nu goed aan gedaan heeft. We maken ons grote zorgen over het ondernemersklimaat voor de cryptobranche in Nederland.”