Brieven

Algoritmes

De politie experimenteert met data, maar niet heimelijk

Foto Marcel van Hoorn/ANP

Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International, deed vorige week in een opiniestuk in NRC een oproep tot het instellen van een algoritmewaakhond (15/10). In haar artikel staat een aantal onjuistheden over de aanpak van mobiel banditisme in Roermond.

De politie heeft nieuwe technologieën nodig om succesvol te blijven in de aanpak van criminaliteit. Daarmee moeten we ervaring opdoen. Niet alleen met de techniek, maar ook hoe het gebruik daarvan zich verhoudt tot privacy. De proeftuin Roermond biedt ruimte aan dit experiment.

Roermond heeft veel last van criminaliteit van mobiele bendes. Dit uit zich onder andere in winkeldiefstal, zakkenrollen en woninginbraken. Gebaseerd op analyses en ervaring zijn daderprofielen vastgesteld. Zo weten we dat van de mobiele bendes veel daders uit Bulgarije, Engeland en Roemenië komen. En ook dat zij gebruik maken van gestolen auto’s. Op de grote toegangswegen van Roermond registreren we kentekens en die toetsen we gericht aan de hand van deze profielen. Zo kijken we of het een gestolen voertuig betreft, en of het kenteken voorkomt in eerdere strafrechtelijke onderzoeken naar mobiel banditisme. Ook proberen we inreizende mobiele bendes tijdig en juist te herkennen. Daarbij spelen meerdere criteria een rol, waaronder nationaliteit, maar nooit alléén nationaliteit. We maken geen voorspellingen over de criminaliteit.

Oudshoorn suggereert dat de politie heimelijk en illegaal kentekens registreert en opslaat en dat Amnesty dit heeft ontdekt. Over de proeftuin in Roermond is echter vanaf het eerste moment open gecommuniceerd. Dat geldt ook voor het juridisch kader waarbinnen dit plaatsvindt. Dat is openbaar. De geregistreerde kentekens kunnen alleen door een zeer beperkt aantal daarvoor bevoegde politiemensen worden doorzocht en alleen voor deze afgebakende analyse. Na een maand worden alle voor deze analyse geregistreerde kentekens vernietigd.

Het project vindt plaats onder toezicht van de driehoek van Roermond: de burgemeester, de officier van Justitie en de politiechef. We staan daarbij open voor een kritische houding ten opzichte van technologie.


Programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime, Politie