‘Kwaliteit Europese natuurgebieden verder achteruit’

Natuurbescherming De biodiversiteit in de EU is door toedoen van landbouw en klimaatverandering achteruitgegaan. Daar hebben de lidstaten te weinig tegen gedaan, stelt het Europees Milieuagentschap.
De lagune van Aggelochori in Thessaloniki, Griekenland, een Natura 2000-gebied.
De lagune van Aggelochori in Thessaloniki, Griekenland, een Natura 2000-gebied. Foto Dimitris Tosidis/EPA

Europese natuurgebieden staan onder toenemende druk van niet-duurzame landbouw, urbanisatie en vervuiling. Vooral graslanden verkeren in bijzonder slechte staat. Dat staat in een maandag gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap EEA. Het EEA waarschuwt dat EU-lidstaten tekortschieten in hun natuurbeschermingsbeleid.

Mileucommissaris Sinkevicius in mei van dit jaar tegen NRC: „Als we beginnen aan de wederopbouw na deze crisis moet de natuur centraal staan.”

Tussen 2013 en 2018 verkeerde meer dan 80 procent van alle natuurgebieden – van venen en moerassen tot duinen – in Europa in slechte staat of erger. In de meetperiode daarvoor, 2007 tot en met 2012, gold dat nog voor 77 procent van de leefgebieden. Dat heeft consequenties voor de leefomstandigheden van dieren in de EU. Van alle 460 vogelsoorten in de EU verkeert 47 procent in een goede staat. In 2015 gold dat nog voor meer dan de helft van alle vogels. Dat is 5 procentpunten minder dan in 2015.

Green Deal

Vooral landbouw is daar debet aan, stelt het EEA. In mei van dit jaar heeft de Europese Commissie een reeks doelstellingen geformuleerd om de staat van de natuur te verbeteren. Eén daarvan is de intentie om het gebruik van chemische pesticiden in 2030 te hebben gehalveerd. Eurocommissaris voor Milieu en Visserij Virginijus Sinkevicius, ook de architect van die plannen, over het rapport: „Het is glashelder dat we nog steeds inleveren op ons vitale levensonderhoud.”

Het EEA noemt ook een aantal punten waarop de situatie tussen 2013 en 2018 is verbeterd. Zo is de roofvogelpopulatie in omvang toegenomen. In Zweden, dat actief aan conservatie van moerassen doet, is een bedreigde kikkersoort aan een opmars bezig.