NCTV: radicale onderstroom onder anti-lockdownactivisten

Dreigingsbeeld Betogers tegen de coronamaatregelen komen met elkaar in contact op protesten of via sociale media. Een deel van hen radicaliseert en belaagt onder meer politici en journalisten.
De ME verwijdert demonstranten op het Plein in Den Haag bij een protest tegen coronamaatregelen.
De ME verwijdert demonstranten op het Plein in Den Haag bij een protest tegen coronamaatregelen. Foto ANP/Remko de Waal

De coronacrisis heeft gezorgd voor een groep anti-overheidsdemonstranten, die voor een deel is geradicaliseerd en zich soms extremistisch gedraagt. Dat blijkt donderdag uit een rapport over het dreigingsbeeld, dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ieder kwartaal publiceert. De „radicale onderstroom” van deze betogers belaagt politici en journalisten, intimideert agenten en zet privégegevens van prominenten online.

Sinds de uitbraak van het coronavirus ontstaat steeds meer maatschappelijk ongenoegen, stelt de NCTV. „Dit gebeurt niet zozeer vanuit ideologische motieven, maar vanwege gevoelens van onrechtvaardigheid, groot onbehagen of een andere werkelijkheidsbeleving.” Deze ontevredenheid kan radicaliseren doordat mensen elkaar ontmoeten bij protesten of via sociale media in aanraking komen met complottheorieën en desinformatie. Op die manier kunnen denkbeelden worden bevestigd van mensen die de overheid, wetenschap en traditionele media al langer wantrouwen. Het gaat onder meer om voetbalhooligans, boeren en zowel links- als rechts-extremisten.

De belangrijkste terroristische dreiging in Nederland blijft uitgaan van jihadisten. Volgens de NCTV is deze dreiging licht afgenomen vanwege „ideologische versplintering” en het ontbreken van „krachtige leiders en aanjagers”. Het dreigingsniveau in Nederland blijft op 3 van de 5 staan, wat inhoudt dat een terroristische aanslag „voorstelbaar” wordt geacht. Aanslagen in Nederland en Europa worden voornamelijk door eenlingen gepleegd en kennen weinig slachtoffers.

Wat bezielt de coronademonstranten die politici belagen?