Eenrichtingsverkeer op kunstbeurs blijkt effectief

Onderzoek De sleutel tot veilige evenementen tijdens een pandemie ligt in het doseren van het aantal bezoekers. Dat is de belangrijkste uitkomst van een eind augustus gehouden onderzoek tijdens een kunstbeurs in Amsterdam.

De voorbereidingen voor kunstbeurs ‘The Art Fair’ in augustus dit jaar.
De voorbereidingen voor kunstbeurs ‘The Art Fair’ in augustus dit jaar. Foto Olivier Middendorp

De sleutel tot veilige evenementen tijdens een pandemie ligt in het doseren van het aantal bezoekers. Dat is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek door techbedrijven en de Universiteit van Amsterdam, eind augustus gehouden tijdens de kunstbeurs Smart Distance Lab - The Art Fair in Amsterdam.

In een met meetapparatuur volgehangen beurshal werden duizend kunstliefhebbers een weekeind lang als proefkonijnen gebruikt om het effect van diverse veiligheidsmaatregelen te onderzoeken. Voor en na hun bezoek werd een deel van de beursbezoekers ook geënquêteerd.

De uitkomsten van de enquête zijn bekend, het camera-onderzoek naar de gedragingen van de beursbezoekers zit in de afrondende fase. Op 28 oktober krijgt het ministerie van Economische Zaken, dat ruim een ton beschikbaar stelde voor het onderzoek, het rapport overhandigd.

Eenrichtingsverkeer en een sensor aan een sleutelkoord om de nek die gaat trillen als de afstand tot een andere bezoeker minder dan anderhalve meter bedraagt, bleken niet alleen effectief, de beursbezoekers ervoeren deze veiligheidsmaatregelen ook als prettig. Verplichtstelling van mondkapjes leidde niet tot slechter gedrag.

Lees ook: Kunstbeurs met de bezoekers als proefkonijn op 1,5 meter

Zeer prettig

Uit de enquête kwam ook naar voren dat het geringe aantal bezoekers door de coronamaatregelen als zeer prettig werd ervaren, ook in musea en bioscopen. Niet alleen geeft het een veilig gevoel, ook de rust, het overzicht en de kans om beter te anticiperen op de ander, werden gewaardeerd. Bij The Art Fair liet de organisatie per tijdslot van 30 minuten maximaal 50 bezoekers naar binnen. Een computer hield bij wanneer het maximale aantal van 200 personen tegelijk op de beursvloer was bereikt.

De uitkomsten zijn nuttig voor evenementenorganisaties, zegt Maya van der Steenhoven, een van de oprichters van het Smart Distance Lab. „Bezoekers geven duidelijk aan regels prettig te vinden.” Bij tal van evenementen zouden de komende weken vervolgonderzoeken plaatsvinden. Door het deze week afgekondigde evenementenverbod gaan die niet door.

Het onderzoek kan ook voor andere sectoren van de maatschappij nuttig zijn, stelt Smart Distance Lab. De geïnterviewden van de kunstbeurs noemden unaniem de gedragingen in de supermarkt een bron van grote ergernis. Waarom daar niet ook een verplichte looproute, om de kans op besmettingen te verkleinen, wordt een van de suggesties in het rapport. Een andere suggestie, verplicht mondkapjes in de supermarkt, is deze week al door het kabinet verplicht gesteld.