Limburgse gedeputeerde in de fout met adviesbedrijf

Integriteit CDA’er Ger Koopmans meldde zeven jaar zijn adviesbedrijf en neveninkomsten niet op zijn lijst nevenfuncties.

Ger Koopmans bemoeide zich als gedeputeerde met dijkverplaatsingen rond Velden
Ger Koopmans bemoeide zich als gedeputeerde met dijkverplaatsingen rond Velden Foto Flip Franssen/HH

De Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans (financiën en grondzaken, CDA) had tot de zomer van dit jaar een adviesbedrijf maar meldde dat niet op zijn lijst met nevenfuncties. Ook de inkomsten maakte hij niet openbaar, hoewel de Provinciewet hem daartoe verplicht. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Tot de inkomsten van het bedrijf behoorde de circa 30.000 euro die hij tussen april 2014 en oktober 2017 ontving als lid van de raad van commissarissen van Terraq, een Limburgs baggerbedrijf.

Sinds 2010 zijn provinciebestuurders in Nederland verplicht om hun nevenfuncties en de hoogte van hun inkomsten uit die nevenfuncties openbaar te maken. Dit is ingevoerd om een transparant openbaar bestuur te bevorderen en de integriteit van de bestuurders te bewaken.

Terwijl gedeputeerde Koopmans commissaris bij Terraq was, ontving een joint venture van Terraq een ontgrondingsvergunning van Gedeputeerde Staten. Als gedeputeerde bemoeide hij zich ook met een hoogwaterplan rond de Maas in Venlo, waarbij Terraq belangen had. Volgens het plan – van collega-gedeputeerde Daan Prevoo (destijds SP) – moest in dat gebied een jachthaven verplaatst worden, tegen de zin van Terraq.

De Terraq-directie drong daarom in 2016 in een e-mail aan gedeputeerde Koopmans erop aan om de jachthaven niet te verplaatsten. Zonder collega Prevoo te informeren sluisde Koopmans de kritiek van Terraq door naar de ambtenaren in het Provinciehuis.

Lees hier het onderzoeksverhaal: Het verzwegen bedrijf van de Limburgse Napoleon

Volgens de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert is er sprake van de schijn van belangenverstrengeling. „GS gaan over vergunningen aan het baggerbedrijf. Hij was lid van dat college en tevens belangenbehartiger van het bedrijf. Dat mag dus niet, ook niet als hijzelf niet de portefeuille ontgrondingen heeft.”

Zwak integriteitsbesef

Dat bij Provinciale Staten bekend was dat de gedeputeerde ook commissaris van Terraq was, en dat niemand daartegen protesteerde, is volgens Bovend’Eert een signaal dat het integriteitsbesef „zwak ontwikkeld” is. „Men had meteen moeten zien dat deze nevenfunctie onverenigbaar is met zijn ambt.”

Op 19 oktober 2017 stapte Koopmans op als commissaris van Terraq. Koopmans wijst erop dat ontgrondingen niet in zijn portefeuille zitten, en dat de uitbreidingsvergunning voor de joint venture van Terraq door de ambtenaren „in mandaat” is afgehandeld.

Volgens Koopmans was hij niet verplicht om zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven adviesbedrijf te vermelden op zijn nevenfunctielijst: „De inschrijving zelf is geen nevenfunctie.” Volgens Koopmans ontving hij van baggeraar Terraq 9.000 euro per jaar en had zijn adviesbureau geen andere inkomsten.

De oppositie in Limburg eist opheldering. PvdA-fractieleider Jasper Kuntzelaers wil dat de gedeputeerde in het eerstvolgende debat uitleg geeft: „Dit moet worden uitgezocht. Het kan niet dat een gedeputeerde commissaris is van een bedrijf en de belangen van dat bedrijf indirect dient via GS. Dit is de machtigste man in de provincie. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.” Marc van Caldenberg (SP): „Hier moet helderheid over komen. Ik kan geen reden bedenken waarom je een adviesbedrijf niet opgeeft als nevenfunctie.”

Verzwegen bedrijf pagina 10-11