Brieven

Brieven 14/10/2020

Racisme (2)

Contraproductief

Zet twee historici bij elkaar en je hebt verschil van mening. Het is zo’n beetje het eerste wat ik leerde als student geschiedenis. „Geschiedenis is een discussie zonder eind”, luidt de gevleugelde uitspraak van de Utrechtse hoogleraar Pieter Geijl. Elkaar in de haren vliegen op de manier zoals de heren Emmer en Özdil al een tijdje doen, is echter contraproductief. Het leidt ook af, want beiden voegen wel degelijk iets toe aan het debat. Özdil vertolkt als columnist van NRC de veranderende tijdgeest (9/10), het onderzoek en de boeken van Emmer zijn een doorwrochte poging om meer te weten te komen over slavernij. Argumenten en nieuwe inzichten zijn van harte welkom. Verdachtmakingen leiden daarentegen slechts af van inspanningen het verleden beter te begrijpen. Dat is al moeilijk genoeg.

Steunplan

Geef iederéén geld

GroenLinks stelt voor om aan alle studenten 10.000 euro te geven als start voor hun leven na de studie (10/10). Daar is veel kritiek op gekomen: „Wie garandeert ons dat de studenten dat bedrag niet gaan verbrassen”. Ik vraag mij af, waarom een soortgelijke kritiek niet is geuit op de steun aan bedrijven. Welke garantie is er, dat die bedrijven dat geld niet verbrassen? We weten dat het geld voor KLM vooral gaat naar investeringsbedrijven waar KLM vliegtuigen least, dat Booking in 2017 2,9 miljard euro winst boekte en het betaald voetbal dit jaar meer uitgaf op de spelersmarkt dan een jaar geleden. Ik heb een beter voorstel. Laten we alle Nederlanders een vast bedrag geven, zonder eisen te stellen, onvoorwaardelijk en voor lange termijn. Onderzoek toont aan, dat dat geld in het algemeen goed besteed wordt. Beter dan wat het bedrijfsleven doet.

Jos B.

Zwijgrecht niet absoluut

Interessant is de stelling van confrère Roethof over het zwijgrecht. (Advocaat Jos B.: ‘OM mag zwijgen niet tegen hem gebruiken’, 12/10) De Hoge Raad stelt voorop dat het zwijgrecht een fundamenteel recht is. Er kunnen zich echter objectieve feiten en omstandigheden voordoen die nadrukkelijk vragen om een verklaring. En die zijn er in deze zaak. De vooraf opgenomen verklaring die door B. is ‘afgelegd’ ter zitting lokt kritische nadere vragen uit, die door de rechtbank zijn gesteld doch die B. vervolgens niet heeft willen (of kunnen) beantwoorden. Dat is zijn goed recht, maar doet wel afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn verklaring. Het OM heeft er terecht op gewezen dat het onder deze omstandigheden selectief gebruikmaken van het zwijgrecht, in combinatie met deze verklaring, kan bijdragen aan de rechterlijke overtuiging.

Normen

Niet vloeken

Betreurenswaardig acht ik de zelfvervloeking die de heer Frits Abrahams Mark Rutte in de mond legt (Premier Rutte is het zát, 12/10). Voorts is het ongepast en niet getuigend van bescheidenheid de naam van de Almachtige als krachtterm te misbruiken.

Correcties&aanvullingen

Racisme

In Niet Piet Emmer, maar zijn werk is racistisch (10/10, p. O12) lijkt columnist Zihni Özdil lang te citeren uit een Telegraaf-interview met Piet Emmer. Het betrof hier uitspraken die niet door Emmer zijn gedaan en die dus niet tussen aanhalingstekens hadden moeten staan.

Tekstherkenning

In het artikel Whatsapp gaat goed, Instagram is lastiger (8/10, p.E7) werd gesproken over ‘spraakherkenning’. Dat moet tekstherkenning zijn. Ook biedt de Webbox verschillende talen aan, niet louter Nederlands.

Operatiekamers

In het bericht Twintig OK-medewerkers van Limburgs ziekenhuis besmet (9/10, p. 2) stond dat twee van de negentien operatiekamers van Zuyderland nog in bedrijf zijn. Daar had moeten staan dat twee OK’s gesloten zijn.