Een man die plast wil kunnen stilstaan

Wie: Amaru (36)

Kwestie: mishandeling, bedreiging, vernieling

Waar: rechtbank Den Haag

De Zitting

Amaru (36) weet waar hij moet gaan zitten. Hij kwam veel vaker in de rechtszaal. Meestal wegens drugs of geweld. Vandaag gaat het wat hem betreft om „allemaal onzin”. Toch adviseerde de reclassering onvoorwaardelijke plaatsing in een ISD (Inrichting Stelselmatige Daders). Dat kan twee jaar opsluiting betekenen in een speciale gevangenis voor overlastplegers. Precies wat de officier van justitie zal eisen. Amaru zegt liever drie jaar in een gewone gevangenis uit te zitten dan twee jaar in zo’n ISD-instelling.

Hij kijkt neer op „de dieven en de junks” die daar zitten, zegt hij. „Dat is m’n cultuur, m’n opvoeding, m’n ego dat nu spreekt.” Na die straf moet hij worden uitgezet. Amaru is illegaal sinds 2011. Hij kwam op zijn vierde naar Nederland, waar hij door zijn grootouders is opgevoed. Terug naar Suriname wil hij niet. „Mevrouw! Ik heb hier twee kinderen!”, antwoordt hij de rechter.

Amaru werkt als dakdekker en staat terecht voor een ruzie op straat met twee schilders. En een ruzie met twee beveiligers van de Jumbo. En een ruzie met zijn ex, die hij zou hebben geslagen en wier voordeur hij vernielde. Steeds was er handgemeen met agenten. Plus het beschadigen van een telefoon op het bureau, waar hij ook een blaastest weigerde.

Het dossier bevat alleen verklaringen. Geen beelden, geen technisch bewijs. Veel hangt samen met zijn biergebruik, twee tot drie sixpacks per dag. Daarvan moet je veel plassen, waar de eerste ruzie dan ook over ging. Twee schilders namen aanstoot aan zijn wildplassen bij hun perceel. Maar wie er nu precies het eerste de confrontatie zocht, blijft vaag. Het kan Amaru zijn geweest die tegen schilders zou hebben geroepen: „Kom dan naar beneden, dan leg ik ’m in je mond.”

Feit is dat hij een kwast met gele verf naar zijn hoofd kreeg en een stanleymes tevoorschijn haalde. „Ter afdreiging”, legt zijn advocaat uit. Een man die plast wil namelijk stil kunnen staan. Toch is dat niet gelukt, want de boze schilder raakte gewond. Een kras, zal de politie noteren. Heeft Amaru stekende bewegingen gemaakt? Zelf denkt hij van niet. Ook de schilder merkte aanvankelijk niets van de wond. Toch neemt de officier Amaru dat stanleymes het meest kwalijk.

De kwestie bij de Jumbo legt Amaru zo uit. Hij was dronken, wilde meer bier, ging dat „netjes kopen” en werd door twee beveiligers beschuldigd van diefstal, „terwijl ik gewoon een bonnetje had”. De Jumbo-mannen verklaarden dat ze hem vanwege zijn dronkenschap wilden weigeren. Daarna werd het worstelen, schoppen en schelden.

Over de kwestie bij zijn ex wil Amaru duidelijk maken dat hij haar níét heeft geslagen. Op de foto in het dossier heeft ze wel een blauw oog, maar dat moet een ander gedaan hebben. Amaru erkent wel dat hij agressief kan zijn „uit frustratie en boosheid”. Dat hij een van de Jumbo-mannen schopte klopt ook, alleen niet in zijn kruis zoals beweerd, maar tegen zijn knie.

De voorzitter: „Het is nou nooit heel erg gezellig gedrag wat u vertoont, vindt u niet?” Klopt, zegt Amaru. „Komt dat door de alcohol?” „Ja.” De voorzitter vindt dat Amaru weinig op zichzelf betrekt. „Het is iedere keer weer de situatie waardoor het gebeurt.” Maar, zegt Amaru: „Ik ben niet blind, ik kom continu in de problemen, dat zie ik wel.”

De advocaat van Amaru vindt het incident met het stanleymes noodweer. Er was geen opzet op het toebrengen van letsel. In het dossier ontbreekt een foto of een medische verklaring. Over het slaan van de ex-vriendin is ook twijfel. Zo zijn er geen getuigenverklaringen. Het supermarkt-incident rust helemaal op wat de twee Jumbo-mannen vertelden, collega’s van elkaar. Er is niemand gehoord. Beveiligingsbeelden zijn „niet uitgekeken”.

De rechtbank spreekt Amaru twee weken later vrij van het vernielen van de deur , het toebrengen van zwaar letsel aan de schilder en het mishandelen van zijn ex. Maar de rest is bewezen: mishandeling van de schilder en de Jumbo-man, bedreiging, beschadiging, belediging, diefstal, wederspannigheid en blaastest weigeren. Het gevaar op herhaling is hoog. Hij moet twee jaar naar een ISD.