Autobouwers halen Europese CO2-norm

Auto en uitstoot Europese autofabrikanten lijken de CO2-doelen dit jaar te gaan halen. Met dank aan de sterk gestegen verkoop van elektrische auto’s.

Renault Zoe
Renault Zoe Foto EPA / Salvatore Di Nolfi

Door een forse toename van de verkoop van elektrische auto’s lijkt een meerderheid van de autofabrikanten aan de dit jaar aangescherpte Europese emissienormen te gaan voldoen. Dat concludeert milieuorganisatie Transport & Environment maandag in een inventarisatie van de uitstoot van nieuwe auto’s.

Waar de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in Europa de afgelopen jaren bleef stijgen, is in de eerste helft van dit jaar juist een forse daling te zien. In 2020 moeten autofabrikanten in Europa voor het eerst aan een veel strengere norm voldoen: in plaats van 130 gram CO2 per gereden kilometer, mogen nieuw verkochte auto’s gemiddeld nog 95 gram uitstoten. Het effect is direct zichtbaar: de gemiddelde CO2-uitstoot daalde van 122,4 gram eind 2019 naar 111,2 gram halverwege 2020 – een daling van 9,2 procent.

Eenvoudigste methode

De belangrijkste reden: de stijging van de verkoop van elektrische auto’s. Om aan de nieuwe normen te voldoen is dat voor autofabrikanten immers de snelste en eenvoudigste methode. Het aandeel nieuw verkochte elektrische auto’s neemt dit jaar een sprong, van 3 procent in 2019 naar circa 10 procent dit jaar. Die groei begon al in januari, dus vóór de coronacrisis, maar kreeg een extra impuls door de aankoopsubsidies die Frankrijk en Duitsland invoerden om de ingestorte automarkt te ondersteunen en gelijktijdig te vergroenen.

Voor het slagen van de Green Deal, het ambitieuze klimaatplan waarmee de EU in 2050 CO2-neutraal wil worden, is het terugdringen van de uitstoot van auto’s een van de belangrijkste en tegelijk lastigste onderdelen. De transportsector is in Europa verantwoordelijk voor 28 procent van de CO2-uitstoot en de auto draagt daar voor 43 procent aan bij. En waar de CO2-uitstoot in bijvoorbeeld de industrie de afgelopen dertig jaar daalde, groeide het aandeel van auto’s aan de CO2-uitstoot sinds 1990 juist alleen maar.

Verkoop elektrische auto’s stijgt overal in Europa

De laatste jaren droeg vooral de toegenomen populariteit van SUV’s (luxeauto’s met vierwielaandrijving) aan die toenemende uitstoot bij. Het aandeel verkochte SUV’s stijgt dit jaar nog altijd licht, maar door tegelijk een groot aantal elektrische auto’s te verkopen slagen veel fabrikanten er toch in de gemiddelde uitstoot van hun vloot omlaag te brengen. Zo zal Renault, dat door de populariteit van het Zoe-model 15 gram weet af te halen van zijn uitstoot, waarschijnlijk nipt voldoen aan de nieuwe emissienorm. Andere fabrikanten die de norm zeer waarschijnlijk gaan halen zijn PSA, Volvo en BMW. Ook Fiat-Chrysler lijkt de norm te gaan halen, al is dat alleen omdat zij hun vloot ‘poolen’ met de elektrische fabrikant Tesla en zo uitstoot tegen elkaar kunnen wegstrepen.

Transport & Environment verwacht dat het aandeel verkochte elektrische auto’s blijft toenemen en volgend jaar uitkomt op 15 procent. Maar ze voorspelt ook dat de groei daarna zal afzwakken als de Europese emissienormen voor auto’s niet snel verder worden aangescherpt. De huidige eis, die lidstaten twee jaar geleden overeenkwamen, stelt dat nieuw verkochte auto’s in 2025 vergeleken met 2021 15 procent minder CO2 moeten uitstoten, oplopend tot 37,5 procent in 2030.

Dat de normen voor auto’s aangescherpt gaan worden lijkt onvermijdelijk. Dit najaar wordt de EU het naar alle waarschijnlijkheid eens over een nieuw klimaatdoel voor 2030, met een emissiereductie van 55 procent. In de eerste helft van volgend jaar wil de Europese Commissie met haar plannen voor het verminderen van de uitstoot van wegtransport komen, waarbij een reductie-eis van 50 procent vergeleken met 2021 het meest waarschijnlijke scenario is.