Brieven

Brieven nrc.next 6/10/2020

Coronabestrijding

Volksaard bestaat niet

Volksaard weegt mee in succes van het coronabeleid, zo luidt de kop boven een artikel in nrc.next (5/10). Het succes van landen als Duitsland wordt eerst verklaard uit verstandig overheidsbeleid, en dan is het nu eenmaal de Duitse volksaard om de regering te vertrouwen. Heel anders dan Spanjaarden, die vertrouwen hun regering niet. Terecht, die neemt zoals eerder in het artikel gesteld, de verkeerde beslissingen. Twee verschijningsvormen van dezelfde volksaard dus. Engelsen zijn „vrijheidslievend” en accepteren geen strenge regels. Dat klopt. Dominic Cummings, adviseur van de Britse premier, negeerde de regels en ging vrijuit, dus menen meer Engelsen dat te mogen doen. Volksaard bestaat niet, wat we voor volksaard aanzien is niet de oorzaak maar het gevolg van het beleid.

10 jaar Mark Rutte

Geen leiderschap

In de Weekendbijlage over Mark Rutte staat een paar keer dat hij zo goed kan omgaan met de toegenomen polarisatie en versplintering. Ook dat zijn positie vrijwel onbetwist blijft in een tijd dat het politieke landschap verkruimelt en het midden onder druk staat. Dat klinkt alsof we te maken hebben met natuurverschijnselen waar een slim antwoord op moet worden gevonden. Maar moet politiek leiderschap juist niet gericht zijn op verbinding met brede lagen van de bevolking en het vinden van ruime meerderheden? Hierin slaagden Ruud Lubbers en Wim Kok wel en Jan Peter Balkenende en Mark Rutte niet. Dat de gedoog- en coalitiepartners na regeringsdeelname worden afgestraft, zoals de PVV en het CDA in 2012 en de PvdA in 2017 is overkomen, vertelt vooral iets over ongenoegen bij de kiezers en een goede campagnestrategie van de VVD. De verkiezingsuitslag van 17 maart 2021 laat zich dan ook tamelijk makkelijk voorspellen: verdere versnippering.

Staphorst

Gelovigen strafbaar

De laatste tijd hebben we vaak allerlei vrijheden op basis van de Grondwet zien langskomen. Maar de meeste wetsartikelen in de Grondwet hebben de beperking „behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”. Nu wordt artikel 6 van de Grondwet weer gebruikt om een samenkomst van drie keer zeshonderd mensen in Staphorst te legitimeren, ondanks alle risico’s die we intussen wel kennen. Artikel 6, lid 2, regelt de vrijheid van godsdienst binnen gebouwen: de wet kan regels stellen ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen, ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter voorkoming van wanordelijkheden. Maar artikel 6, lid 1 geeft het recht zijn godsdienst te belijden „individueel of met anderen, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”. Als een andere wet verbiedt om anderen in gevaar te brengen, dan is dat toch voor lokale en landelijke bestuurders voldoende om dergelijke samenkomsten te verbieden? Ook als is voldaan aan de dringende adviezen van de overheid (want harder durft men het hier niet te stellen). Door zijn geloof te belijden met anderen in zo’n grote groep, brengt men elkaar in gevaar. Art. 308 wetboek van strafrecht is daarop van toepassing. Wat heb je nog meer nodig?

Dierendag

Hoe NRC het viert

Heel origineel zoals NRC in het weekend van 3 en 4 oktober Dierendag viert, namelijk met de bejubeling van hengelen en hersenonderzoek op muizen. Namens de dieren: bedankt.

Correcties/aanvullingen

Frans van der Helm

In het lezersverhaal Een gedicht in het gastenboek (29/9, p. 20) wordt gerefereerd aan de hoogleraar biomechatronics en biorobotics Frans van der Helm. Dat moet zijn de etholoog en schrijver Frans van der Helm.