Burgerschap

Christelijke scholen dienen klacht in tegen Inspectie

Vier gereformeerde en evangelische schoolbesturen met gezamenlijk zo’n 13.000 leerlingen hebben een klacht ingediend tegen de Onderwijsinspectie vanwege een onderzoek naar burgerschapsonderwijs. Volgens de scholen is het onderzoek vooringenomen en doet het afbreuk aan de vrijheid van onderwijs. „De inspectie blijkt ‘burgerschap’ te definiëren als het standpunt van de meerderheid”, zegt Mathilde Tempelman van scholengemeenschap Greijdanus. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over een nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs. De wet geeft de inspectie meer mogelijkheid scholen op hun burgerschapsonderwijs af te rekenen. (NRC)„In feite onderzoekt de Onderwijsinspectie of scholen die niet-mainstream zijn, wel voldoende tolerant staan ten opzichte van het mainstream gedachtegoed”, schrijven de besturen in de klacht. „Het is de vraag waarom er niet andersom onderzocht is: dat is minstens zo relevant.”