Dit zijn de Nederlandse coronabrandhaarden

Brandhaarden Nederland zit in de tweede coronagolf: het aantal besmettingen neemt snel toe en ook de druk op de ziekenhuizen wordt groter. NRC houdt hier de laatste ontwikkelingen in cijfers en grafieken bij.

Update: 28 oktober 2020 17:00 (onvolledig vanwege storing RIVM)

Aanpassing (22 oktober 2020): de eenheden in kaarten en grafieken zijn aangepast op basis van de risiconiveaus zoals vastgesteld door de overheid

Het begon in de grote steden, in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar inmiddels zit heel Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Het kabinet hoopt op die manier de groei van het aantal coronabesmettingen te remmen en te voorkomen dat de druk op de ziekenhuiszorg te groot wordt. Maar werkt dat ook? NRC houdt de belangrijkste graadmeters bij.

Positieve tests en ziekenhuisopnames

Waar zitten de Nederlandse coronabrandhaarden?

Bekijk de kaart hieronder en zoek je eigen gemeente op. De kleuren zijn gebaseerd op de risiconiveaus die door de overheid zijn vastgesteld: als er binnen zeven dagen minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld, geldt het risiconiveau ‘waakzaam’, bij 50 tot 150 positieve tests per 100.000 inwoners binnen één week is de situatie ‘zorgelijk’, bij 150 tot 250 geldt niveau ‘ernstig’ en boven de 250 is het ‘zeer ernstig’. Nu zoveel gemeenten in het hoogste inschalingsniveau zitten is in onderstaande kaart een extra categorie toegevoegd zodat duidelijker is waar de grootste brandhaarden zich bevinden.

Zo snel verspreidde de uitbraak zich over heel Nederland

De situatie op 1 september, 16 september, 1 oktober en 16 oktober

De grootste coronabrandhaarden

In de kaart onder deze grafieken staan deze plaatsen aangegeven.

Veiligheidsregio’s

De inschaling van de risiconiveaus (‘waakzaam’, ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’) gebeurt op het niveau van de veiligheidsregio’s: op termijn moeten die regio’s zelf maatregelen gaan nemen. Maar nu is de uitbraak te groot voor zo’n regionale aanpak: inmiddels vallen zestien regio’s onder het hoogste risiconiveau waardoor de uitbraak eigenlijk alleen maar met landelijke maatregelen teruggedrongen kan worden. De gedeeltelijke lockdown moet de uitbraak zo ver onderdrukken dat de meeste veiligheidsregio’s weer in het laagste niveau, namelijk ‘waakzaam’ terecht komen. Pas dan kan met de regionale aanpak worden begonnen. Bekijk hiernaast wat de toestand is van elke veiligheidsregio.

Grote verschillen tussen regio’s

Met medewerking van Wouter van Loon