Trump nomineert conservatieve rechter Coney Barrett voor Hooggerechtshof

Supreme Court Als de streng katholieke Amy Coney Barrett wordt benoemd, ontstaat in het Hooggerechtshof een conservatieve meerderheid van zes tegen drie.
Amy Coney Barrett op een foto uit 2018.
Amy Coney Barrett op een foto uit 2018. Foto EPA

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag zijn keuze voorgedragen voor de opvolging van de vorige week overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg. Het is zoals verwacht de conservatief-katholieke Amy Coney Barrett (48). De Senaat, waar de Republikeinse Partij een meerderheid heeft, moet zich nu buigen over de aanstelling van Coney Barrett. Eenmaal goedgekeurd mag zij tot haar dood zitting nemen in het Hooggerechtshof.

Bij de nominatie in het Witte Huis noemde president Trump Coney Barrett een vrouw met een „torenhoog intellect” en „een van de meest briljante en begaafde juridische geesten van ons land”. Coney Barrett verklaarde vereerd te zijn met de nominatie, en benadrukte dat er in het Hooggerechtshof geen plaats is voor persoonlijke opvattingen. „Een rechter moet de wet toepassen zoals geschreven”, zei ze.

Lees ook dit profiel van Amy Coney Barrett: Streng katholieke rechter staat bovenaan Trumps kandidatenlijstje

Kort nadat de nominatie van Coney Barrett bekend werd, plaatste de Democratische presidentskandidaat Joe Biden een verklaring op zijn website. Volgens Biden moet de Senaat wachten met stemmen over de benoeming van Coney Barrett tot na de presidentsverkiezingen. „Amerikanen stemmen omdat hun gezondheidszorg op het spel staat”, schrijft hij. Als uitgesproken tegenstander van de Affordable Care Act, ook wel bekend als Obamacare, zou Coney Barrett een belangrijke rol kunnen spelen in het torpederen van de zorgwet waar president Trump al jaren van af wil, waardoor miljoenen Amerikanen hun zorgverzekering zouden kunnen verliezen.

Coney Barrett is een toegewijd katholiek die sinds drie jaar federaal rechter is in Chicago. Ze hoort bij het conservatieve kamp dat de Amerikaanse grondwet bekijkt vanuit de ogen van de achttiende-eeuwse opstellers ervan. Coney Barrett noemde het Roe v. Wade-oordeel uit 1973, de basis voor het abortusrecht in de Verenigde Staten, „controversieel” en oordeelde in 2019 dat mensen die zijn veroordeeld voor een niet-gewelddadig misdrijf niet automatisch kunnen worden uitgesloten van vuurwapenbezit. Ze staat qua opvattingen ver af van Bader Ginsburg, die 27 jaar lid was van het Hooggerechtshof. Bader Ginsburg was juist een icoon voor progressief Amerika, doordat ze zich onder meer inzette voor vrouwenrechten.

Conservatieve meerderheid

Trumps keuze kan verstrekkende gevolgen hebben voor de beslissingen van het Hooggerechtshof in de komende decennia. Onder de negen opperrechters waren jarenlang ongeveer evenveel conservatieve als progressieve rechters te vinden. Met de keuze voor Coney Barrett, na Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh de derde door Trump voorgedragen rechter, slaat de balans met 6-3 door in het voordeel van de conservatieven. Omdat de rechters voor het leven worden aangesteld, kan dat nog lang zo blijven.

De Democraten vinden niet dat Trump zo kort voor de presidentsverkiezingen van november nog een nieuw lid van het Hooggerechtshof zou moeten benoemen. Trump zei vorig weekend echter al dat hij haast zou maken met zijn nominatie. Afgelopen woensdag verduidelijkte Trump waarom hij graag snel een nieuwe opperrechter wil hebben: omdat hij verwacht dat de verkiezingen uiteindelijk beslist zullen worden door het Hooggerechtshof. Trump zegt al maanden - zonder bewijs - dat er op grote schaal gefraudeerd zal worden met briefstemmen. „Ik denk dat het heel belangrijk is dat we negen rechters hebben”, aldus de president.