‘Laat cultuurfondsen geld van steunpakket verdelen’

Overheidssteun De 482 miljoen euro uit het tweede coronasteunpakket voor de cultuursector zou via de zes grote cultuurfondsen én een nieuw op te richten nationaal fonds verdeeld moeten worden, adviseert de taskforce culturele en creatieve sector.

Operazangers treden op in de hal van de Amsterdamse Stopera tijdens de Uitmarkt. De opening van het culturele seizoen vond wegens corona in aangepaste vorm plaats.
Operazangers treden op in de hal van de Amsterdamse Stopera tijdens de Uitmarkt. De opening van het culturele seizoen vond wegens corona in aangepaste vorm plaats. Foto Levin den Boer / ANP

De taskforce culturele en creatieve sector wil de 482 miljoen euro van het tweede steunpakket voor de cultuursector mede laten verdelen door de zes grote cultuurfondsen. Daarvoor moeten regelingen worden verruimd en de loketten van deze fondsen worden opengesteld voor alle kunstenaars en makers.

Dat is een van de voorstellen die de taskforce deze week doet aan de minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven (D66). De minister maakte eind augustus alleen een globale verdeling van dit geld bekend.

De taskforce, een samenwerkingsverband van ruim 100 culturele branche-, beroeps- en belangenorganisaties, stelt ook voor een nieuw nationaal, publiek-privaat fonds „voor herstel en transitie” op te richten. Zo zouden middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor organisaties die een doorstart willen maken en voor „onverzekerbare risico’s” bij festivals, film- en theaterproducties, evenementen en grote kunstmanifestaties.

Ook wordt ervoor gepleit om de eerdere bijdragen van het Rijk aan het Kickstart Cultuurfonds te vergroten. Dat publiek-private fonds richtte zich de afgelopen maanden met een budget van 16 miljoen vooral op culturele instanties die niet structureel of automatisch gesteund worden door de overheid. Ruim 180 culturele instellingen kregen geld voor coronagerelateerde maatregelen en aanpassingen.

Minister Van Engelshoven over het steunpakket van 482 miljoen: ‘We moeten de cultuur stutten’

Van de 482 miljoen euro wordt 150 miljoen verdeeld onder gemeentes om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Dat is naast de 68 miljoen die gemeentes en provincies ook krijgen, om „de schade” die ze hebben geleden te compenseren. De taskforce stelt voor om die 150 miljoen aan te wenden voor de huisvestingslasten van instellingen en kunstenaars. De huur, veelal van gemeentelijke gebouwen, is in de cultuursector voor velen een molensteen om de nek.

ZZP’ers en oproepkrachten

Bovenal benadrukt de taskforce dat er in het herstelplan voor de culturele en creatieve sector aandacht moet zijn voor „de hele keten”, van de grote instellingen tot aan toeleveranciers en flexwerkers. Niet voor het eerst wordt gewezen op de dreigende „armoedeval” voor zelfstandigen, zzp’ers, oproepkrachten en net afgestudeerden. Ook vraagt de taskforce om geld en ruimte voor onderzoek, voor innovatie en voor om- en bijscholing.

Perspectief op het toelaten van meer publiek is onmisbaar en daarom onderschrijft de taskforce het advies van de Raad voor Cultuur van vorige week om veilig en verantwoord de zalen voller te laten bezetten dan nu is toegestaan. De Raad wil dat per regio en in overleg met onder andere het RIVM bekeken wordt of bij voorstellingen kan worden opgeschaald tot 50 tot 60 procent zaalbezetting in plaats van de huidige 25 tot 30 procent.

De taskforce neemt de gelegenheid te baat om vooruit te lopen op het volgende generieke steunpakket en de bestemming van dat geld. De belangrijkste wensen zijn aanpassingen aan de algemene noodmaatregelen van de overheid voor ondernemers en zelfstandigen, zoals TOZO, NOW en TVL. Niet elke regeling is doelmatig voor de specifieke omstandigheden waaronder kunstenaars en creatieven werken en dat vraagt om een fijnzinniger afstemming.