Brieven

Brieven 23/9/20

Multinationals (1)

Kritiek heeft basis

Het artikel Schilder multinational niet af als bedreiging (18/9) is een lofzang op multinationals. Maar het artikel geeft een eenzijdig beeld. Op basis van gemiddelden kun je niet schrijven dat alle bedrijven „royaal en keurig” belasting betalen. Bedrijven huren fiscalisten in om binnen wettelijke kaders zo min mogelijk belasting te betalen. Multinationals kunnen gemakkelijk met winsten schuiven, waarbij zij de winst in landen met hogere belastingtarieven laag houden. Afspraken met de Belastingdienst leiden tot (veel) lagere tarieven in ‘belastingparadijs’ Nederland. Wel keurig volgens de regels, maar ethisch kunnen vraagtekens worden gezet. Ook blijft onvermeld, dat multinationals dominant zijn in emissies zoals stikstof, CO2₂ en fijnstof. Daarnaast zijn Nederlandse multinationals regelmatig in het nieuws in verband met corruptie, denk aan ING en SBM Offshore. Duidelijk is dat multinationals vele innovaties voortbrengen, maar ook door sterke lobby in Den Haag en Brussel vooruitgang vertragen.

Multinationals (2)

Dubbele petten

Martijn van Winkelhof en Hans van den Hurk hielden in een vurig pleidooi voor multinationals (Schilder multinational niet af als bedreiging, 18/9). Laatstgenoemde wordt opgevoerd als hoogleraar internationaal belastingrecht en belastingadviseur van enkele multinationals. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Het vormt een schoolvoorbeeld van de in mijn opiniestuk Wetenschap afhankelijk van markt wekt geen vertrouwen (15/2) gehekelde commercialisering van de universiteit die bij de buitenstaander terecht wantrouwen jegens het onafhankelijke ‘wetenschappelijk gehalte’ van de beweringen van dergelijke dubbelepettendragers oproept.

discriminatie

Er bestaat maar één ras

Vrijwel dagelijks lezen we over racisme. Zelden of nooit echter wordt duidelijk gemaakt wat ‘ras’ nou eigenlijk is. Het kan daarom geen kwaad na te gaan wat de wetenschap over dit onderwerp zegt. Wel, de populatiegenetica leert ons dat in ons dna 3 miljard ‘letters’ voorkomen. Kort en eenvoudig: deze letters van ons dna vormen de bouwstenen die voor alle mensen gelijk zijn. En nu komt wat genetisch het belangrijkste is: meer dan 99 procent van de 3 miljard ‘letters’ zijn voor álle mensen gelijk en vormen het menselijk genoom, dan wel het menselijk ras. Die 99 procent bepalen ons overeenkomstige mens-zijn: we hebben twee armen, twee benen, één hoofd, dezelfde chemische processen en hersenfuncties. Er bestaat maar één menselijk ras. Minder dan 1 procent maakt ons in allerlei opzichten verschillend. Sommige groepen mensen zijn lang, kort, wit, zwart. Samenlevingen verschillen qua taal, leefwijze, geschiedenis, politiek, sociaal-culturele achtergrond enz. Maar dat zijn geen rasverschillen. Ze worden wel gebruikt om te discrimineren.

Saplab

Slappe hap

Joël Goudsmit laat in het artikel Financieel mocht ik dan succesvol zijn, maar fysiek was ik dat niet (21/9) zien dat hij aan kokervisie lijdt. Hij zegt zijn gedrag te willen aanpassen om de planeet minder te beschadigen en tegelijkertijd gaat hij drie keer per jaar op vakantie naar bestemmingen die hij hoogstwaarschijnlijk per vliegtuig bereikt. Meer slappe hap dan saplab.