Detailhandel Nederland

Branchevereniging van winkeliers houdt ermee op

Detailhandel Nederland houdt na dit jaar op te bestaan. De leden hebben daar vorige week mee ingestemd, zo heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. Bestaande afspraken over de financiering van de koepelorganisatie en samenwerking tussen verschillende brancheverenigingen binnen Detailhandel Nederland liepen af. De belangen verschilden te veel om nieuwe afspraken te kunnen maken, aldus de organisatie.

Detailhandel Nederland komt op voor de belangen van brancheverenigingen van winkels uit verschillende sectoren. Onder meer de branchevereniging van supermarkten (CBL), grootwinkelbedrijven (RND) en winkels in het midden- en kleinbedrijf (onderdeel van MKB-Nederland) zijn aangesloten bij Detailhandel Nederland. Naar eigen zeggen vertegenwoordigt de koepelorganisatie honderdduizend winkeliers. Na „rijp beraad” bleek uit de onderhandelingen dat de „perspectieven en visies van de deelnemende partijen” te veel van elkaar verschilden. Wel wordt momenteel gekeken naar opties om afzonderlijke brancheorganisaties met elkaar te laten samenwerken. Gezamenlijke belangenbehartiging is wenselijk, schrijft Detailhandel Nederland. „Hierover is zeker consensus.” (NRC)