Opinie

Droge hoest

Op de camping in Frankrijk stapt de dame uit de grote witte caravan naar de man in een kleine tent iets verderop. „Ik hoor uw droge hoest en wil u erop wijzen dat dit een van de verschijnselen van Covid is. Ik kom uit de gezondheidszorg.” De man antwoordt: „Ik kom ook uit de gezondheidszorg.”

Jammer genoeg laat hij het hier niet bij. Hij verklaart op een vriendelijke manier waar zijn hoest dan wel vandaan komt.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl