Wiebes: één kolencentrale mag dicht

Urgenda Het ministerie van EZK biedt een alternatief om de uitstoot van kolencentrales te beperken: één centrale krijgt subsidie om te sluiten.

Minister Eric Wiebes (EZK).
Minister Eric Wiebes (EZK). Foto REMKO DE WAAL/ANP

Het kabinet stelt subsidie beschikbaar om een kolencentrale te sluiten. Het doel is om de CO2-uitstoot te beperken, zodat Nederland aan het vonnis in de Urgenda-zaak voldoet. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vrijdagavond bekend. Het gaat naar schatting om een bedrag van enkele honderden miljoenen euro’s.

In Nederland zijn nog vier kolencentrales in bedrijf. Drie daarvan zijn pas in 2015 en 2016 geopend; ze zijn in handen van de Duitse bedrijven Onyx, RWE en Uniper. De centrales behoren landelijk tot de grootste uitstoters van CO2.

EZK had eerder dit jaar aangekondigd dat de stroomproductie van deze drie centrales van 2021 tot en met 2023 beperkt zou worden vanwege het Urgenda-vonnis. Volgens het ministerie zijn de kosten voor „de samenleving” lager als één centrale vrijwillig dichtgaat. Voor het klimaat maakt het niet uit: de andere twee centrales mogen dan meer uren draaien.

Het Urgenda-vonnis uit 2015 schreef voor dat de Nederlandse CO2-uitstoot al in 2020 sterk beperkt moest worden. Toch pleitte minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) de afgelopen jaren met succes tegen sluiting van de nieuwe centrales. Volgens de wet is het voor de centrales pas vanaf 2030 verboden om kolen te stoken. Nadat echter de Hoge Raad het Urgenda-vonnis bekrachigde, kwam er toch een eerdere productiebeperking.

De subsidie die Wiebes ter beschikking stelt, dekt gedeeltelijk de gederfde opbrengsten van de kolenstroom van één centrale tot 2030. Ook moet er een sociaal plan komen voor de werknemers. De subsidie wordt toegekend aan de partij met het laagste bod. EZK beslist aan het eind van dit jaar, aldus een woordvoerder.

Het ministerie biedt 328.000 euro per gesloten megawatt, waarbij volgens een woordvoerder de bijstook van hout niet wordt meegeteld. Dat zou ruwweg neerkomen op 200 tot 450 miljoen euro per centrale. De vergoeding is twee maal zo hoog als die de Duitse overheid biedt voor sluiting van kolencentrales. De Duitse centrales zijn echter gemiddeld ouder.

Zowel RWE als Uniper uitten eerder kritiek op de tijdelijke productiebeperking die Wiebes eerder dit jaar voorstelde. Een woordvoerder van Uniper zegt dat het bedrijf ook geen interesse heeft in vrijwillige sluiting. De andere twee bedrijven gaan het voorstel nog bestuderen.

Lees ook over Wiebes’ eerdere besluit tot een productiebeperking.