Ouwehand: tijd voor fundamentele keuzes

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil het hebben over het ,,begrotingstekort”, maar dan wel dat ,,van onze natuurlijke hulpbronnen”. ,,Daar betalen we vroeg of laat de prijs voor.”

Ouwehand constateert wel tevreden dat de tijd van ,,keihard neoliberalisme” voorbij is. De kritiek op handelsverdrag CETA, tussen de EU en Canada, is in Nederland sterk gegroeid. Een ander handelsverdrag, Mercosur, met Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay, stuitte in juni op een “nee” in een motie van de Tweede Kamer. ,,De EU blijft maar doorgaan met die verwoestende handelsdeals.”

De coronacrisis dwingt nu volgens het Kamerlid tot nog veel meer ,,fundamentele keuzes”, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, veeteelt en volksgezondheid. Ze wijst op het verband tussen virussen en intensieve dierhouderij. Corona is geen ,,zwarte zwaan” die ons is overkomen, stelt Ouwehand.

Foto David van Dam.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Tweede Kamer in debat bij Algemene Politieke Beschouwingen