Opdracht tot afschot herten Oostvaardersplassen toch voldoende onderbouwd

Natuurgebied Flevoland besloot volgens de Raad van State in 2018 „voldoende ecologisch onderbouwd” om de populatie edelherten flink terug te brengen. De Raad draait daarmee een eerder vonnis terug.
Edelherten in 2018 in natuurgebied de Oostvaardersplassen.
Edelherten in 2018 in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Foto Olivier Middendorp

Flevoland mocht Staatsbosbeheer in 2018 wel de opdracht geven een flink aantal edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten. De Raad van State heeft woensdag een uitspraak teruggedraaid van de rechtbank Midden-Nederland, die eind vorig jaar na bezwaar van dierenorganisaties oordeelde dat het besluit tot afschot onvoldoende was onderbouwd.

Door het oordeel van de rechtbank kwam het afschieten eind 2019 stil te liggen voordat de gewenste populatie van 490 edelherten was bereikt. Inmiddels is de termijn voor het afschot, die tot 1 januari 2020 liep, verstreken. Het is vooralsnog onduidelijk of het afschieten weer wordt opgepakt, maar de Raad schrijft in een persbericht dat het vonnis „wel gevolgen” kan hebben „voor toekomstige besluiten over het terugbrengen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen”. Momenteel leven nog ongeveer 1.500 herten in het natuurgebied. Voordat het afschot bestond de populatie uit drieduizend herten.

Lees ook: Hooi of honger voor de grazers in de Oostvaardersplassen

‘Ecologisch onderbouwd’

In tegenstelling tot de rechtbank vindt de Raad van State dat Flevoland wel degelijk „voldoende ecologisch onderbouwd” heeft dat het afschot nodig was „ter bescherming van de flora en fauna en de natuurlijke habitats”. De provincie baseerde de beslissing onder meer op een rapport van de commissie-Van Geel die onderzoek deed naar de situatie in de Oostvaardersplassen.

Door edelherten af te schieten worden volgens de Raad overbegrazing en „onnodig lijden van zieke of gebrekkige” edelherten voorkomen. Overbegrazing door edelherten zorgt ervoor dat onder meer riet, struiken en bomen verdwijnen of in aantallen afnemen. Als gevolg daarvan is ook het aantal vogels in de Oostvaardersplassen geslonken.