Linkse oppositiepartijen komen met alternatieve begroting

Politiek GroenLinks, de SP en de PvdA willen miljarden extra uitgeven aan onder meer lagere zorgpremies, coronacrisisondersteuning en aan cultuur. Het geld komt van rijken en bedrijven.
Het Amsterdamse Scheepvaartmuseum werd rood verlicht om aandacht te vragen voor de problemen die corona veroorzaakt in de culturele sector. De linkse partijen willen daarvoor een half miljard euro uittrekken.
Het Amsterdamse Scheepvaartmuseum werd rood verlicht om aandacht te vragen voor de problemen die corona veroorzaakt in de culturele sector. De linkse partijen willen daarvoor een half miljard euro uittrekken. Foto Evert Elzinga / ANP

SP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben een gezamenlijke tegenbegroting gemaakt waarin bedrijven en veelverdieners meer belasting moeten betalen en de publieke sector en mensen die in de problemen raakten door corona meer overhouden. Ze willen ook meer besteden aan huisvesting, cultuur en regelingen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De partijen stellen voor om 9,4 miljard euro extra uit te geven.

Het kabinet diende dinsdag de begroting voor komend jaar in, waarin onder meer bonussen voor zorgpersoneel, stimuleringsregelingen en investeringen in wonen werden aangekondigd. Volgens de linkse partijen gaan die maatregelen niet ver genoeg.

Lees ook: Wopke Hoekstra opvallend ontspannen over miljardentekort

Werk, woning, cultuur

Een van de belangrijkste punten uit de tegenbegroting is het terugdringen van de oplopende werkloosheid. De partijen stellen voor om 1,8 miljard uit te trekken om ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen en om lonen door te kunnen betalen. Ook willen ze de partnertoets voor de TOZO schrappen, waardoor ondernemers die gebruikmaken van de overbruggingsregeling minder afhankelijk worden van het inkomen van hun partners.

Er is 1,6 miljard euro gereserveerd om meer huizen te bouwen, bijna 1 miljard om de zorgpremies te bevriezen. Zowel cultuur als ontwikkelingssamenwerking zouden een half miljard krijgen. Het geld moet vooral van grootverdieners en bedrijven komen, blijkt uit de staatjes die de partijen gepubliceerd hebben. Het toptarief voor de vennootschapsbelasting moet omhoog, miljonairs moeten meer belasting betalen en de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voor bedrijven moet worden geschrapt, stellen de partijen.

GroenLinks werkte niet alleen mee aan een tegenbegroting met de SP en de PvdA, maar komt woensdag ook samen met coalitiepartij D66 met een voorstel voor aanscherping van de Klimaatwet. Nederland moet, net als voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag voorstelde in haar State of The Union, in 2030 55 procent minder CO₂ uitstoten dan in 1990. Dat is ambitieuzer dan het huidige doel van 49 procent.