Zorgbegroting: 7 miljard voor coronabestrijding

De zorgbegroting van 2021, die dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, komt hoger uit dan die van vorig jaar. Dat heeft onder meer te maken met de kosten van de coronacrisis. Van de bijna 93 miljard euro die voor de zorg is gereserveerd, gaat bijna 7 miljard op aan investeringen rond het coronavirus. Er is 350 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de testcapaciteit, 700 miljoen is gereserveerd voor vaccinontwikkeling en ruim 300 miljoen voor het uitbreiden van het aantal IC-bedden.

Een structurele salarisverhoging voor zorgpersoneel wil het kabinet nu niet beloven. In een persbericht schrijft het ministerie van Volksgezondheid dat de afgelopen regeerperiode al ruim 5 miljard euro is geïnvesteerd in hogere zorgsalarissen en dat de loonontwikkeling „vergelijkbaar is met die in de marktsector”. De oppositiepartijen hadden vanwege de inzet van zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis om een nieuwe salarisverhoging gevraagd. Het kabinet kiest voor een nieuwe eenmalige bonus volgend jaar, van 500 euro. Over dit jaar krijgt een deel van het zorgpersoneel al een bonus van 1.000 euro. Voor het aanpakken van de werkdruk in de zorg komt volgend jaar 20 miljoen euro extra beschikbaar.

In de zorgbegroting staan verder al eerder aangekondigde investeringen van het kabinet, zoals 300 miljoen euro voor de jeugdzorg per 2022. Volgens gemeenten, die de jeugdzorg uitvoeren, is dit bedrag veel te laag. Het kabinet investeert de komende twee jaar ook 200 miljoen in het terugdringen van het aantal dak- en thuislozen, dat sinds 2009 meer dan verdubbeld is.

De zorgpremie komt volgens de schatting van het kabinet volgend jaar op gemiddeld 123 euro per maand te liggen, een stijging van ruim 5 euro per maand ten opzichte van dit jaar. De echte premiestijgingen worden dit najaar duidelijk, als de zorgverzekeraars hun premies voor 2021 bekend maken. Het eigen risico blijft in 2021 liggen op 385 euro. De zorgtoeslag wordt komend jaar verhoogd met 44 euro voor alleenstaanden en 99 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Hoekstra: begroting opstellen in coronatijd was ‘sturen in de mist’