We sluiten het blog af

We gaan dit liveblog over Prinsjesdag 2020 afsluiten. Morgenochtend openen we een nieuw blog met al het nieuws en ontwikkelingen rond de Algemene Politieke Beschouwingen, waarbij de Miljoenennota en de rijksbegroting voor komend jaar worden besproken.

Hieronder in het kort de belangrijkste ontwikkelingen van Prinsjesdag 2020:

  • Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) noemde het opstellen van een rijksbegroting in deze tijd „sturen in de mist”. Hij benadrukte dat het kabinet doorgaat met het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis, onder meer met behulp van het Nationaal Groeifonds.
  • Dat door Hoekstra ingediende wetsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds deugt niet, concluderen de Raad van State en Rekenkamer. Het kabinet zou het fonds volgens de twee belangrijke adviesorganen „op een oneigenlijke en gekunstelde manier” door het parlement willen loodsen.
  • Vakbonden FNV en CNV zijn tevreden met de steunmaatregelen van het kabinet om werkloosheid te voorkomen. Wel vrezen ze dat ouderen en kwetsbare groepen er minder op vooruitgaan in koopkracht dan werkenden.
  • Koning Willem-Alexander heeft in de Troonrede bewondering en dank uitgesproken naar alle zorgmedewerkers, leraren, boa’s en medewerkers in het openbaar vervoer. Hij wees verder op het belang van investeren in baanbehoud, goede voorzieningen, infrastructuur, het klimaat en het wegwerken van onderwijsachterstanden.
  • De zorgbegroting van 2021 komt hoger uit dan die van vorig jaar. Dit vanwege de kosten van de coronacrisis, waarvoor bijna 7 miljard euro van de kleine 93 miljard euro is gereserveerd.
Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Hoekstra: begroting opstellen in coronatijd was ‘sturen in de mist’