Geldnood

Gemeenten willen niet meer hoeven bedelen om rijksgeld

Burgemeesters eisen meer geld voor gemeenten en minder afhankelijkheid voor de inkomsten van het Rijk. Burgemeesters Jan van Zanen (Den Haag), Paul Depla (Breda), Koos Janssen (Zeist) en Ellen van Selm (Opsterland) hebben dat gezegd in een interview met het AD namens 175 burgemeesters. Van Zanen: „We worden er doodziek van dat we telkens moeten soebatten om extra geld.” De burgemeesters vinden dat ze weinig zeggenschap hebben over hun uitgaven. Daarom willen gemeenten zelf extra geld kunnen ophalen en budgetten eigenhandig kunnen bepalen, zoals voor de zorg. Depla zegt dat in Breda daarop dit jaar 25 miljoen euro moet worden bezuinigd: „Overal moesten gemeenten afgelopen jaren miljoenen bezuinigen.”

Van Zanen, tevens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, schat de tekorten van gemeenten dit jaar op 1 miljard euro. De verhoudingen met het Rijk moeten volgens de burgemeesters radicaal worden hervormd teneinde de financiën van gemeenten te verbeteren. Zo zou een financieel instituut moeten worden opgericht dat onafhankelijk de gemeentefinanciën bekijkt.

Uit onderzoek van NRC in april bleek dat één op de drie gemeenten de begroting niet sluitend kreeg voor 2020 en dat de situatie door de coronacrisis verder is verslechterd.(NRC)