Fout incassobureau moet boeten voor verzinsels

Economie en recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: civiel recht.

Foto Roos Koole / ANP

Een bedrijf schakelt in de zomer van 2019 incassobureau Juristu Incassodiensten in voor drie openstaande vorderingen. Juristu schrijft de drie debiteuren aan en kort daarop betalen zij de nog verschuldigde bedragen: ruim 3.000 euro in totaal.

Het incassobureau doet echter voorkomen dat er niet betaald is en adviseert de opdrachtgever drie afzonderlijke rechtszaken te starten. Dat kost 350 exclusief btw voor de dagvaarding, 486 euro aan griffierecht en 82 euro voor de betekening van de dagvaarding door de deurwaarder. „Alle kosten gaan we [op de debiteur] zien te verhalen, maar u dient vooruit te betalen”, mailt Juristu.

Enkele maanden later ontdekt de klant de werkwijze van Juristu en schakelt een advocaat in om de onnodige kosten, van onder meer de dagvaarding, terug te krijgen. Na een dreigmail van de advocaat betaalt Juristu het geld terug. Maar voor het bedrijf is dat niet genoeg. Het stapt naar de rechtbank Amsterdam om ook de kosten van de advocaat terug te krijgen. Tegen de rechter zegt het bedrijf te vinden dat Juristu onrechtmatig en onfatsoenlijk heeft gehandeld door willens en wetens foutieve informatie te geven en het bedrijf onnodig op kosten te jagen.

De rechter stelt dat de volledige proceskostenvergoeding – die het bedrijf vraagt – niet vaak wordt toegewezen, enkel bij misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. „In deze procedure staat buiten kijf dat Juristu onrechtmatig heeft gehandeld.” De rechter vindt dat het gedrag van Juristu „veel weg heeft van een structurele handelswijze” en verwijst in de uitspraak naar vele, gelijkluidende klachten op internet over Juristu. Het incassobureau moet de volledige advocatenkosten (à 3.025 euro) betalen.