Brieven

Brieven

Foto Hollandse Hoogte/ANP XTRA

De Kamerleden Tobias van Gent (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) willen niet dat de nieuwe gedragscode van de Tweede Kamer het mogelijk maakt leden die wegens wangedrag binnen of buiten de Kamer in opspraak zijn geraakt als straf een schorsing te geven. Een aanwijzing of berisping is voldoende. (Maakt gedragscode Kamerlid vogelvrij? NRC, 11/9) Als argument voeren ze aan dat een Kamerlid volgens de Grondwet onschendbaar is en dus niet belemmerd mag worden in het uitoefenen van zijn mandaat. Een gelegenheidsargument voor een onzinnig voorstel. Kamerleden vertegenwoordigen het volk en moeten in die rol met enige regelmaat een oordeel uitspreken over moreel en/of ethisch gedrag in de samenleving. En zij maken de wetten en regels die wangedrag strafbaar stellen. Een Kamerlid is een maatschappelijk rolmodel bij uitstek. Kamerleden die in opspraak zijn geraakt wegens rijden onder invloed, onterecht declareren van onkosten, vormen van belangenverstrengeling of knoeien met hypotheken, mits bewezen uiteraard, zouden het morele besef moeten hebben om zelf terug te treden. Als ze dat niet doen is schorsing van deelname aan het debat een passende straf. De grondwet is daarvoor geen belemmering, zolang ze wel mogen stemmen en dus hun mandaat kunnen uitoefenen.