Brieven

Open brief: leed tegen leed, dat moeten we niet willen

Beste Mark,

De coalitiepartijen zijn gisteren tot een akkoord gekomen waarbij Nederland zich bereid verklaart om een groep van honderd vluchtelingen op te vangen uit Lesbos: vijftig alleenstaande kinderen en vijftig ‘kwetsbare volwassenen’.

Dit moeten we niet willen. De uitkomst van een politiek handjeklap is een uitruil: leed tegen leed. Honderd mensen uit Lesbos mogen naar Nederland komen en als ‘prijs’ mogen honderd anderen dat niet meer. Deze worden in mindering gebracht op het quotum van 2021. Zij staan op de lijst van de „meest kwetsbare ontheemde vluchtelingen” van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en hadden daardoor het vooruitzicht om via een veilige route bescherming te krijgen.

Het zijn mensen die in de vluchtelingenkampen niet voldoende beschermd kunnen worden en (nog) meer gevaar dan anderen lopen, bijvoorbeeld vanwege hun geaardheid, ziekte of geloofsovertuiging. Het zijn mensen die het geweld in bijvoorbeeld Syrië, Soedan of Jemen zijn ontvlucht. Zij probeerden te overleven in het putje van de samenleving.

Politiek moet verwarmen en een perspectief schetsen waarin onze kinderen kunnen geloven. Politiek moet de winnaars uitdagen, maar vooral ook de meest kwetsbaren in onze samenleving bescherming bieden.

De ultieme toets voor een politicus is de bloostest: als je een verhaal niet zonder blozen kan vertellen thuis aan de keukentafel aan partner en kinderen, moet je het niet willen vertellen. Het is een fout verhaal. Mark, dit moeten we niet willen. Vijfhonderd is een mooi getal.

, en , oud-VVD-bewindslieden