Brexit

EU dreigt Britten met juridische stappen bij schenden van uittredingsakkoord

De EU eist dat de Britse regering voor het einde van de maand onderdelen uit een nieuwe wet intrekt die afspraken uit het uittredingsakkoord schendt.

Na ingelast crisisoverleg tussen vertegenwoordigers van de EU en het Verenigd Koninkrijk liet Eurocommissaris Marios Šefčovič een opvallend scherpe verklaring uitgaan, waarin hij sprak over een „extreme en ernstige schending” van het akkoord en van „ernstig beschadigd vertrouwen”. Schrapt het VK de wetsonderdelen niet, dan zal de EU juridische stappen overwegen.

Het overleg van het comité, dat toeziet op de vorig jaar gemaakte afspraken, werd donderdag in Londen bijeengeroepen op verzoek van Brussel, in reactie op het woensdag gepubliceerde wetsvoorstel. Dat voorstel druist op bepaalde punten recht in tegen afspraken die de EU en het VK vorig najaar vastlegden in het uittredingsakkoord.

Zo wil de Britse regering af van de verplichting dat bedrijven die van Noord-Ierland naar andere delen van het VK exporteren speciale formulieren moeten invullen. Ook wil het VK af van afspraken over het verlenen van staatssteun aan bedrijven die actief zijn in Noord-Ierland.

In Brussel is geschokt gereageerd op de Britse plannen, in een week dat de twee partijen eigenlijk hadden moeten overleggen over hun toekomstige relatie na 31 december. Die onderhandelingen verliepen al moeizaam, maar het overleg is nu verder gecompliceerd door de presentatie van het nieuwe wetsvoorstel.

„Het schenden van afspraken uit het uittredingsakkoord is in strijd met het internationaal recht”, aldus Šefčovič donderdag. In een interne nota onderstrepen EU-juristen dat het VK alleen al door de presentatie van de nieuwe wet de ‘te goeder trouw-verplichtingen’ uit het uittredingsakkoord schendt. Daarom alleen kan de EU een inbreukprocedure starten. De nota somt verschillende juridische opties op die kunnen leiden tot boetes voor het VK.