Het museum is dood, leve het museum

Cultuur Museum Rotterdam vecht voor zijn voortbestaan. Over ruim een week wordt duidelijk of wethouder Kasmi van Cultuur het advies om het museum te sluiten overneemt. Zo ja: hoe dan verder met Rotterdams erfgoed?

Museum Rotterdam zorgt nu niet voor de reuring die bij een stadsmuseum hoort, aldus een gezaghebbend advies.
Museum Rotterdam zorgt nu niet voor de reuring die bij een stadsmuseum hoort, aldus een gezaghebbend advies. Foto Yentl Slik

Als de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) met haar advies om Museum Rotterdam te sluiten discussie wilde uitlokken over de omgang van de stad met haar erfgoed, dan is ze daarin geslaagd. Het voorstel van de RRKC heeft het debat op scherp gezet en zet de gemeente voor het blok: kappen of doorgaan ? Maar het advies heeft vooral de onvermijdelijke vervolgvraag opgeworpen: hoe houdt Rotterdam zijn geschiedenis in ere?

De huidige organisatie van het museum zorgt niet meer voor de reuring die past bij een stadsmuseum, zo luidde het negatieve oordeel van de Raad dat in juni naar buiten kwam. Sindsdien is er op een andere manier alsnog reuring ontstaan, onder meer door de petitie Red Museum Rotterdam die door 9.500 mensen is ondertekend en door een brief op initiatief van het stadsmuseum Gouda waarin de gemeente Rotterdam wordt opgeroepen het advies naast zich neer te leggen. Onder de brief staan de handtekeningen van 46 directeuren van musea en andere culturele instellingen.

Afgelopen week voerde het museum actie met een speciaal en voor het publiek gratis toegankelijk programma. Ook leidde directeur Paul van de Laar gemeenteraadsleden rond die zijn lot in handen hebben. Eerder had hij al een gesprek met wethouder Said Kasmi (D66). Die is nu het eerst aan zet: op dinsdag 22 september zal blijken of het college het Cultuurplanadvies 2021-2014 van de RRKC en de bijbehorende verdeling van de subsidiegelden overneemt.

Van de Laar kan het zich nauwelijks voorstellen: „Wil Kasmi echt de geschiedenis ingaan als de wethouder van cultuur die de deuren van het stadsmuseum heeft gesloten?”

‘Geen hoor en wederhoor’

Bijna drie maanden na het advies en aan de vooravond van de politieke besluitvorming praat Van der Laar zich de blaren op zijn tong en lobbyt hij zich suf om het tij te keren. De ‘mokerslag’ is geïncasseerd, de strijdlust om het museum te redden heeft de overhand. Wat is gebleven is de ergernis over de kwalificaties in het rapport en de procedure.

Foto Yentl Slik

Vooral de vaststelling dat het Museum Rotterdam aan visie ontbreekt, is onjuist, zegt Van de Laar. „Wij hebben in 2014 een met lof ontvangen masterplan gemaakt dat niet achterhaald is en dus nog steeds ons uitgangspunt is. Wij veronderstellen dat bij de RRKC bekend. Zo niet, dan hadden ze in de voorgesprekken naar onze visie kunnen vragen. Dan hadden ze die kunnen krijgen.”

Museum Rotterdam is beoordeeld door de subcommissie museale collecties en erfgoed van de RRKC. Die schrijft echter niet het eind-advies. Mogelijk heeft de RRKC een positief oordeel van zijn eigen commissie naast zich neergelegd, zoals vier jaar geleden bij het Wereldmuseum bleek te zijn gebeurd. „Ik heb gevraagd het rapport van de subcommissie in te mogen zien. Dat weigert de RRKC. Dus er is geen hoor en wederhoor, we kunnen niet in gesprek. De leden van die commissie hebben een spreekverbod”, aldus Van de Laar.

Ook voorzitter Jacob van der Goot en secretaris Rento Zoutman van de RKKC doen er nu de politiek aan zet is het zwijgen toe, na een publieke toelichting op het advies in juni. Waarbij in NRC een uitspraak van Van der Goot werd geciteerd die kwaad bloed heeft gezet: „Museum Rotterdam, zoals het nu is, zoals het nu heet: klaar mee.”

Antwerps voorbeeld

Maar wie het advies leest, krijgt de indruk dat de analyse over de staat waarin Museum Rotterdam zich bevindt niet geheel uit de lucht gegrepen is. Het advies spreekt van de „huidige organisatie” die „op de huidige weg” en op de „huidige locatie” van het Timmerhuis niet verder kan. Alsof het uit zijn lijden moet worden verlost om te kunnen zeggen: het huidige museum is dood, leve het nieuwe museum.

‘De vernieuwing moet misschien niet komen van grote instellingen’

De RRKC stelt dan ook voor een „kwartiermaker” aan te stellen om een nieuwe „stadsmuseale functie” uit te werken. Er moet een plan komen om de stadscollectie op een andere manier te tonen, bij voorkeur in „samenwerkingsverbanden”, waarbij de twee andere historische musea, het Maritiem Museum en het Wereldmuseum, als partners voor de hand liggen. Deze instellingen behouden wel hun subsidie in het advies van de RRKC.

Gedachten om de Rotterdamse stadsmusea samen te voegen leven al langer. Met een schuin oog wordt er gekeken naar Antwerpen, waar een jaar of tien geleden een aantal kleinere instellingen opgingen in het Museum aan de Stroom (MAS) in een fonkelnieuw gebouw in het havengebied. Dat trekt nu meer bezoekers dan voorheen de oude musea afzonderlijk. Pikant detail: de directeur van het MAS, Marieke van Bommel, was eerder directeur van het Maritiem Museum in Rotterdam en heeft als lid van de subcommissie van de RRKC geadviseerd over Museum Rotterdam. Ook zij wil desgevraagd geen commentaar leveren op het advies om dat te sluiten.

Van samenwerking noch fusie is Van de Laar tegenstander. „Als dit advies een opzetje is van de RRKC om met een breekijzer een nieuw museum te forceren, dan staan we nog aan hun kant ook. Want Rotterdam moet inderdaad goed nadenken hoe zij haar erfgoedsector wil vormgeven. Als de Raad vindt dat de zelfstandige instituten moeten opgaan in een groter geheel, ben ik daar helemaal niet tegen. Ook niet als er iemand nodig is die boven de directies komt te staan. Maar dan moet je geen hinkstapsprong maken door nu te sluiten. Want dan ben je je mensen en je know how kwijt.”

De plek van Museum Rotterdam in het Timmerhuis was altijd bedoeld als tijdelijk. Foto Yentl Slik

Die mening is ook Wim Pijbes toegedaan, oud-directeur van het Rijksmuseum en nu actief in de Rotterdamse cultuursector met de stichting Droom en Daad. „Een museum is meer dan een gebouw. Het is ook een centrum van kennis. Als je daar de stekker uit trekt, duurt het heel lang voordat je dat weer aan de praat krijgt. Dat heb je ook zien gebeuren bij het Wereldmuseum. Als het even van de kaart is verdwenen, duurt het heel lang om weer een band met publiek en sponsors op te bouwen.”

Pijbes heeft zich verbaasd over het advies van de RRKC. „Musea zijn een groeisector, overal zit het bezoek in de lift. Alle seinen staan dus op groen, want er is meer aandacht voor erfgoed, voor het eigen verleden. Wij willen weten waar we vandaan komen, wie we zijn, en dat vinden we in de historie van ons land en onze stad. Het zou van de gekke zijn als Rotterdam tegen die ontwikkeling ingaat en een bestaand museum sluit en de collectie achter slot en grendel zet.”

In het verleden hebben Droom en Daad (dat over drie jaar op Katendrecht het Landverhuizersmuseum opent) en Museum Rotterdam al eens de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Om het museum een hart onder de riem te steken heeft de stichting eind juni de advertentie in NRC betaald waarin de gemeenteraad wordt opgeroepen het te behouden. De vraag is of Droom en Daad iets voor het museum kan betekenen als de subsidie inderdaad wordt ingetrokken? „Voordat ik daar iets over zeg wil ik de besluitvorming van de gemeente afwachten”, antwoordt Pijbes. „Maar over het algemeen zijn wij niet van de reddingsplannen, zeker als er geen perspectief is. Het is in de eerste plaats de gemeente die dat perspectief moet bieden, want het is de taak en de verantwoordelijkheid van de gemeente overheid om de collectie die van ons allemaal is, te tonen.”

Maak kunst en cultuur in Rotterdam diverser en meer inclusief

Dat het altijd als tijdelijk bedoelde onderkomen in het Timmerhuis daar niet de geschikte locatie voor is, daar is iedereen het over eens. Of samenvoeging van meerdere musea in een nieuw gebouw à la het Antwerpse MAS de oplossing is? Pijbes is sceptisch: „Het MAS is een museumverzamelgebouw, waar de synergie tussen de collecties nog niet optimaal is. In Rotterdam is bovendien ingewikkeld dat de collecties deels in particuliere handen zijn. Het ziet er op het oog simpel uit om die in elkaar te schuiven, maar dat ligt toch wat ingewikkelder.”

Grote investering

Los daarvan is het de vraag of een grote investering in de museale sector in economisch zware coronatijden realistisch is. Het is zelfs onzeker of het budget dat de RRKC nu vraagt, intact blijft, mocht er bezuinigd moeten worden. En zelfs als dat niet hoeft, ziet Van de Laar het somber in voor zijn museum. „Wij zullen natuurlijk blij zijn als wij die 2 miljoen per jaar alsnog krijgen, maar niet als dat ten koste gaat van andere instellingen die nu gehonoreerd zijn. Daar zijn wij geen voorstander van. De wethouder zal er geld bovenop moeten leggen, maar of dat er is?”

Maar behalve op geld hoopt Van de Laar ook op visie van de gemeente: „Als nu uit de verkenning van de kwartiermaker naar voren komt dat er een groot nieuw stadsmuseum moet komen, en dat de doelstelling op lange termijn wordt, waar ben je dan mee bezig om nu wat geld te schrapen, terwijl je dan weer flink moet investeren. In die zin zou het ook financieel een slechte beslissing zijn het museum te sluiten.”