Concurrenten in geweer tegen Kamer van Koophandel

Handelsregister Vijf bedrijven vinden dat de KvK misbruik maakt van haar monopoliepositie bij het Handelsregister. Ze sluiten een rechtsgang niet uit.

Vijf bedrijven vinden dat de Kamer van Koophandel een „commerciële koers” vaart.
Vijf bedrijven vinden dat de Kamer van Koophandel een „commerciële koers” vaart. Foto Robin Utrecht

Vijf grote aanbieders van bedrijfsinformatie komen in het geweer tegen de manier waarop de Kamer van Koophandel (KvK) met het Handelsregister omgaat. Het is de bedrijven, waaronder Graydon en Company.info, een doorn in het oog dat de KvK steeds hogere prijzen vraagt en steeds meer beperkingen oplegt bij hun gebruik van dit register.

De vijf hebben een vereniging opgericht om actie te ondernemen. „Het eerste speerpunt voor de vereniging is voorkomen dat het Handelsregister op slot gaat”, zegt Rob Veneboer, werkzaam bij Graydon en voorzitter van deze Vereniging voor zakelijke B2B informatie.

De aangesloten bedrijven maken op grote schaal gebruik van data uit het Handelsregister en ontwikkelen daar aanvullende diensten en producten mee. Volgens Veneboer zijn er de afgelopen jaren steeds meer beperkingen opgelegd aan het gebruik van het register, zijn de tarieven voor grootschalige data-afname fors verhoogd en is de KvK activiteiten gaan ontplooien waardoor zij direct concurreert met de leden van de vereniging.

Hij vindt „de commerciële koers” van de KvK niet te rijmen met de publiekrechtelijke rol ervan en stelt dat de instelling haar monopoliepositie bij het Handelsregister inzet voor commercieel gewin.

Essentiële informatie

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Het telt drie miljoen inschrijvingen en bevat essentiële zakelijke informatie waarvan aanlevering wettelijk verplicht is, zoals jaarrekeningen, gegevens over bestuurssamenstelling en namen van gevolmachtigden. De informatie uit het register heeft een spilfunctie in het zakelijk verkeer. Wie een overeenkomst met een bedrijf sluit, kan zo bijvoorbeeld nagaan of een handtekening van een bevoegde afkomstig is.

De leden van de nieuwe vereniging – ook Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice en Creditsafe – gebruiken de openbare informatie uit het Handelsregister om diensten te leveren, zoals kredietchecks en inzage in bedrijfsstructuren. Hun klanten zijn bedrijven en instellingen: van banken tot woningcorporaties.

Lees ook: De Kamer van Koophandel trekt het handelsregister naar zich toe

De vijf verenigingsleden zijn tegelijk concurrenten. Dat zij hun krachten bundelen, is omdat zij alle problemen zeggen te ondervinden met de KvK. Die zou zich steeds meer als bedrijf gedragen en diensten leveren waarmee zij hen direct beconcurreert. Zo biedt de KvK een ‘signaalservice’ aan waarmee geselecteerde afnemers direct worden geïnformeerd over wijzigingen in het Handelsregister. Omdat de vijf bedrijven die wijzigingen niet zo snel krijgen van de KvK, kunnen zij geen gelijkwaardige diensten leveren. „Ze drukken ons uit de markt”, zegt Veneboer.

De KvK is een zelfstandig bestuursorgaan en wettelijk verantwoordelijk voor het beheer van het Handelsregister. Tegelijkertijd kunnen ondernemers ook bij de KvK terecht voor kennis en advies. „Wij maken het leven van ondernemers makkelijker met informatie”, luidt de KvK-missie.

Databankenrecht

Tussen de KvK en de vijf bedrijven speelt een fundamenteel verschil van inzicht over het databankenrecht. De KvK stelt dat zij – mede dankzij de vorig jaar gewijzigde Handelsregisterwet – extra voorwaarden kan stellen aan gebruik van het Handelsregister. De leden van de vereniging trekken dit in twijfel, mede omdat het Handelsregister een publieke databank is die de KvK op basis van haar wettelijk monopolie beheert. Hergebruik en verrijking van Handelsregisterdata zou op grond van de Europese opendatarichtlijn niet mogen worden tegengewerkt. Veneboer stelt dit verschil van inzicht „desnoods via de rechter” uit te willen uitvechten.

Desgevraagd bevestigt de KvK op de hoogte te zijn van de oprichting van de vereniging. Met de leden is men al langer in gesprek „over wat wettelijk wel en niet kan”.

Lees ook dit opiniestuk: ‘Stel het Handelsregister open