Fransman mag eigen dood niet livestreamen op Facebook

Uit protest tegen het Franse verbod op actieve euthanasie wilde Alain Cocq zijn eigen dood livestreamen. Facebook blokkeerde hem.

De Fransman Alain Cocq voert vanaf zijn sterfbed actie tegen het verbod op actieve euthanasie
De Fransman Alain Cocq voert vanaf zijn sterfbed actie tegen het verbod op actieve euthanasie Foto Gonzalo Fuentes/Reuters

Een 57-jarige ongeneeslijk zieke Fransman mag zijn dood niet livestreamen via Facebook. Alain Cocq uit Dijon stopte vrijdag met eten en drinken, nadat president Emmanuel Macron eerder zijn verzoek om euthanasie had geweigerd.

Cocq lijdt naar eigen zeggen al vierendertig jaar aan ischemie, een degeneratieve ziekte die de bloeddoorstroming belet en gaandeweg alle vitale organen aantast. Hij heeft zich decennia lang ingezet om het lot van mensen met zijn beperking te verbeteren. Maar de laatste jaren is de pijn volgens Cocq ondraaglijk geworden en heeft zijn activisme zich verlegd naar het recht op een waardige dood.

Vorig week donderdag kreeg Cocq antwoord van president Macron op zijn vraag om zijn einde te mogen bespoedigen met barbituraten. „Aangezien ik niet boven de wet sta, kan ik helaas niet ingaan op uw verzoek”, luidde Macrons antwoord.

Zelfdoding is verboden

Actieve euthanasie is in Frankrijk niet toegestaan. Er bestaat sinds 2016 wel een wet die het mogelijk maakt om een ongeneeslijke zieke verdovingsmiddelen toe te dienen waardoor hij of zij diep slaapt tot de dood erop volgt. Maar actieve euthanasie is in het katholieke Frankrijk nog altijd een stap te ver.

In 2018 heeft de Raad van State zich resoluut uitgesproken tegen het legaliseren van euthanasie of geassisteerde zelfdoding. Datzelfde jaar ondertekenden 118 katholieke Franse bisschoppen een verklaring waarin zij zich verzetten tegen nieuwe wetgeving.

Het is daarom dat Cocq zijn dood wilde livestreamen op Facebook. „Ik strijd niet langer voor mezelf maar voor de anderen, zij die na mij zullen komen”, zei hij tegen de krant Le Figaro.

Facebook heeft zaterdag laten weten dat het de verspreiding van de video gaat blokkeren; Cocq kan tot 8 september geen live video streamen. „Wij respecteren Alains beslissing om de aandacht te willen vestigen op deze complexe materie. Maar onze regels laten niet toe dat zelfmoordpogingen verspreid worden”, zei een woordvoerder tegen het persagentschap AFP.

Cocqs activisme heeft zich daardoor in zijn laatste dagen verlegd naar Facebook. Op zijn pagina roept hij zijn volgers op „om Facebook te laten weten wat u vindt van deze inbreuk op de vrijheid van meningsuiting”.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon: 113, 0800-0113 of www.113.nl.