Opinie

Ook de Democraten willen de wereld niet redden

Zihni Özdil

Net de gapende mond van iemand die zojuist overleden is, maar dan vijftig meter diep. Ik heb het over de enorme krater die onlangs in de toendra van Noordwest-Siberië verscheen. Dat gebied is normaal gesproken bedekt met permafrost. In permafrost zitten immense hoeveelheden methaangas, maar door de opwarming van de aarde smelt de permafrost, waardoor het methaangas opstijgt om zich vlak onder de grond te concentreren. Gevolg: enorme explosies en diepe kraters.

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de mensheid ooit. Door het verbruik van fossiele brandstoffen stijgt het gehalte aan broeikasgassen in onze atmosfeer, waardoor de aarde steeds meer warmte vasthoudt. Dat leidt weer tot een stijging van de zeespiegel, waardoor steeds meer plekken op aarde onder water komen te staan. Door de almaar stijgende temperaturen zullen grote delen van de wereld onbewoonbaar worden. Van landbouw tot drinkwater: overal zal schaarste aan zijn. Miljarden mensen zullen sterven. De wetenschappelijke discussie gaat niet meer over de vraag óf maar wánneer de opwarming van de aarde het menselijke bestaan zoals we dat nu kennen, zal vernietigen.

In de afgelopen vijftien jaar zijn wetenschappers steeds meer rekening gaan houden met een voorheen blinde vlek: methaangas in poolgebieden, meer dan 900 miljard ton, vooral in de permafrost. Omdat het methaangas vrijkomt door de smeltende permafrost, verloopt de opwarming van de aarde nog veel sneller dan we al dachten. Want methaan is CO2 on steroids: op lange termijn letterlijk twintig keer zo sterk. Niet aan het einde van de eenentwintigste eeuw, maar over enkele decennia zijn we al de pineut, is wat steeds meer wetenschappers daarom voorspellen.

Ironisch genoeg ontdekte de fossiele industrie al in de jaren zestig uit eigen onderzoek dat hun activiteiten de aarde in een broeikas veranderden. De bazen van Exxon Mobil gingen toen meteen met deze kennis aan de slag. Hoe? Ze investeerden miljoenen in desinformatie-campagnes om wereldwijd twijfel te zaaien over de eigen bevindingen. De bazen van Shell deden dat ook. De ontkenning van de door menselijk handelen veroorzaakte klimaatverandering werd zo onderdeel van het ‘publieke debat’.

Sommige klimaatwetenschappers zeggen dat het point of no return is bereikt. Anderen menen dat de politieke elite van de wereld nog tien jaar heeft om te ‘decarboniseren’, oftewel kappen met fossiele brandstoffen.

In augustus 2018 publiceerde de Trump-regering een klimaatrapport. De bevindingen sluiten aan bij het wetenschappelijke debat, namelijk dat, in het huidige tempo, de aarde deze eeuw minstens vier graden Celsius zal opwarmen. En dat dat catastrofaal zal zijn: zeeën zullen verzuren, dichtbevolkte gebieden zoals Manhattan zullen onder water verdwijnen, extreme hittegolven zullen ontstaan, grote delen van de wereld zullen niet meer bewoonbaar zijn.

Maar de conclusie van het rapport luidt niet dat de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk omlaag moet. Integendeel, de onderzoekers nemen voor het gemak aan dat het toch al te laat is en dat het radicale besluit van Trump om uitstootbeperkende wetgeving terug te draaien, daarom gerechtvaardigd is.

Doodeng. Maar gelukkig liggen Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris op de loer. Op 27 juli lieten zij in het verkiezingsprogramma opnemen dat, indien Biden bij de komende presidentsverkiezingen in november wordt gekozen, Amerika stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie. Waarna er een enorme slag zal worden gemaakt in het stimuleren van duurzame energie. Er is dus nog hoop.

Nee, sorry, toch niet. Want op 14 augustus schrapte het establishment van de Democratische Partij die bepaling namelijk weer. Stilletjes, want de fossiele industrie is een belangrijke partijdonor.

Terug naar de Siberische methaankrater. Ik kan niet stoppen met kijken naar de foto van het gat. Als een Homerische Sirene blijft deze mij lokken, richting een raar soort berusting. Een berusting die, langzaam maar zeker, de defaitistische gelatenheid nadert.

Zihni Özdil is historicus.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.