Frankrijk trekt 100 miljard uit voor herstel

Coronacrisis Een herstelplan dat onder meer inzet op vergroening van de economie moet Frankrijk er tegen 2022 bovenop helpen.

De Franse premier Jean Castex heeft donderdag het herstelplan toegelicht dat de Franse economie moet helpen de schok van de coronacrisis te verwerken. Met investeringen tot 100 miljard euro hoopt Frankrijk volgend jaar 160.000 nieuwe banen te creëren.

Dat bedrag komt bovenop de 460 miljard euro die Frankrijk sinds het begin van de coronacrisis heeft uitgetrokken om de economie en werkgelegenheid te stutten. Het herstelplan moet hetzelfde doen op de middellange termijn: de investeringen worden verspreid over de komende twee jaar. Daarbij wordt uitgegaan van drie prioriteiten: de ecologische transitie, het concurrerend maken van Franse bedrijven en de sociale cohesie.

Frankrijk trekt 30 miljard euro uit voor de ecologische transitie. Isoleren van woningen en de aanschaf van zuiniger auto’s worden gestimuleerd met premies. 11 miljard euro gaat naar investeringen in transport, zoals de goederenspoorlijn Perpignan-Rungis en invoering van nachttreinen.

Voor verbetering van de sociale cohesie wordt 35 miljard euro uitgetrokken. Daarmee moet onder meer werkgelegenheid gecreëerd worden voor jongeren die door de economische krimp buiten de boot dreigen te vallen. Bedrijven die jongeren onder de 26 jaar in dienst nemen voor minstens drie jaar, krijgen voor hen een premie van 4.000 euro.

Ook voor verbetering van de concurrentiepositie is 35 miljard vrijgemaakt, onder meer om bedrijven te helpen investeren, en om banen die naar het buitenland zijn verdwenen, terug te halen.

De Franse regering ging er in juni vanuit dat de coronacrisis tegen eind dit jaar 800.000 banen zal hebben gekost, 2,8 procent van de totale werkgelegenheid. De werkloosheid zal naar verwachting tot boven de 10 procent stijgen. Voor de coronacrisis was dat 8,1 procent.

Premier Castex merkt in een interview met Le Figaro op dat 100 miljard euro vier keer meer is dan het herstelplan na de bankencrisis van 2008. Het plan moet Frankrijk volgens Castex „ecologischer, competitiever en meer solidair” maken.

De Franse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 13,8 procent gekrompen. Over heel 2020 wordt een krimp van 9 tot 11 procent verwacht, afhankelijk van hoe de Franse economie het de rest van het jaar doet. Castex gaat ervan uit dat Frankrijk pas in 2022 het niveau van economische groei bereikt van voor de coronacrisis, zo’n 1,3 procent.