Erasmus Universiteit

Tientallen studenten fraudeerden bij tentamens

Zeker dertig studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben tijdens de tentamenperiode in juni online antwoorden uitgewisseld. Zij hadden daarvoor een speciale chatgroep in de mobiele app Viber aangemaakt, meldt het Erasmus Magazine.

Het gaat om eerstejaarstudenten van de opleiding International Business Administration (IBA). Zij hebben een maand lang, van 8 juni tot 3 juli, de chat gebruikt. Volgens de voorzitter van de examencommissie waren 83 studenten actief in deze chatgroep. Van vijftig van hen kon de identiteit worden achterhaald. Bij ongeveer dertig van deze studenten kon de examencommissie vaststellen dat ze de chat gebruikten tijdens het maken van de tentamens. Hun tentamenresultaten zijn geschrapt. Een kleine groep studenten wisselde onderling antwoorden uit tijdens zeven tentamens. Zij worden mogelijk uit de opleiding gezet.

Het is niet voor eerst dat IBA-studenten online fraude plegen. Op 9 juni werden bij dertien derdejaarsstudenten „onregelmatigheden” vastgesteld. Zij wisselden tijdens tentamens informatie uit via Whatsapp. (NRC)