Brieven

Brieven 2/9/2020

Verkeer

De auto moet de stad uit

Gemotoriseerd wegverkeer levert niet alleen direct een gevaar op voor kinderen (Kinderen moeten oppassen voor auto’s. En dat is niet normaal, 29/8). De luchtvervuiling veroorzaakt, vooral in steden, al jaren een verhoogde prevalentie van luchtwegaandoeningen, en doordat auto’s zoveel ruimte innemen in de steden, blijft er te weinig plek over voor kinderen om lichamelijk actief te zijn, met gezondheidsklachten op lange termijn tot gevolg. Persoonlijk vind ik dat de rechten van de automobilist nodig moeten worden beperkt, en dat steden helemaal moeten worden vrijgemaakt van auto’s. Ze zijn te schadelijk.

Verkeer (2)

Ruimte voor samenzijn

‘Verkeer’ komt van ‘verkeren’, en stond ooit voor omgang en contact in de openbare ruimte. Doordat het woord nu synoniem is geworden met verplaatsingen over een traject waar je niet wil zijn – een stuk tussen herkomst en bestemming – zijn we ook vergeten dat de openbare ruimte een plek is om elkaar te ontmoeten. En juist dat element moet in discussie over het verkeers- en vervoersbeleid weer terugkomen.

Coronatests

Gebundeld testen

Door een tekort aan testmaterialen zoals reagentia, is er de vrees dat in de herfst onvoldoende getest kan worden op het coronavirus (Plan om in najaar meer op corona te testen in gevaar door tekorten, 28/8). Maar de oplossing is eenvoudig: beperk de hoeveelheid benodigd materiaal door monsters samen te voegen. Omdat slechts een klein deel van de geteste staaltjes positief is, kun je door het samenvoegen van monsters met veel minder tests toe. Dan hoef je enkel de individuele monsters te testen uit de samengevoegde stalen die een positieve uitslag hebben. In de VS heeft de Food and Drug Aministration gebundeld testen al goedgekeurd.

Architectuur

Groene schijn

In zijn lovende bespreking van het ontwerp van MVRDV voor het gebouw Valley aan de Zuidas (Pixelrotsen op een gletsjer, 27/8) prijst Bernard Hulsman de weelderige beplanting van dit project. Maar specifiek bij de toepassing van groen loert het gevaar van ‘greenwashing’: groen inzetten om ontwikkelingen te maskeren die niet-duurzaam en niet-inclusief zijn. Een vlugge blik op de site zegt genoeg. Hier wordt gebouwd voor de ‘happy few’, tekenend is dat de tekst is opgesteld in het Engels.

Op deze manier wordt het contrast tussen de Zuidas en de omliggende stad niet gedicht, en de natuurwaarde in het gebied nauwelijks vergroot. Het is belangrijk om te beseffen dat dit een hele kostbare manier van vergroening is, slechts betaalbaar binnen de niet-duurzame en exclusieve economie waar de Zuidas voor staat. De naam van het naastgelegen sportpark, Goed Genoeg, is een treffend relict uit een sober verleden. Was niet maximale winst maar ‘goed genoeg’ het uitgangspunt geweest, dan hadden ook goedkope woningen en maatschappelijke functies deel van het plan kunnen uitmaken.

Marokkaanse opvoeding

Echte gesprekken

Een eerlijk verhaal van Abdelkader Benali over volwassen worden in een beklemmend milieu (De paradox van de Marokkaanse opvoeding, 26/8): de strenge normen binnenshuis kunnen volgens hem leiden tot excessen buitenshuis. Herkenbaar, want opgroeien in Nederlandse streng religieuze milieus is hetzelfde. Zijn opinie is een hartverwarmend pleidooi voor echt contact tussen mensen!

Correcties/aanvullingen

Allseas

In het artikel Duitse burgemeester op sanctielijst VS (26/8, p. E5) wordt gesteld dat het bedrijf Allseas speciaal voor Nord Stream 2 een installatieschip (Pioneering Sprit) heeft laten bouwen. Dat is onjuist. Het schip was al eerder bij andere projecten actief.