Steeds meer jongeren ontvangen bijstandsuitkering

Bijstand Voor het eerst sinds begin 2017 neemt het aantal ontvangers van bijstand weer toe. Het aantal jongeren dat eind juni een bijstandsuitkering ontving, steeg met 5 procent relatief het sterkste.
Een werkzoekende achter de computer bij het Werkplein van het UWV.
Een werkzoekende achter de computer bij het Werkplein van het UWV. Foto Bart Maat / ANP

Een groeiend aantal jongeren in Nederland krijgt een bijstandsuitkering. De groep jongeren tot 27 jaar die eind juni een uitkering ontving, is met 5 procent gestegen ten opzichte van een jaar ervoor. De groep van zo’n tweeduizend jongeren is daarmee de categorie die relatief de sterkste toename vertoonde. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat eraan toevoegt dat de stijging samenhangt met een lagere arbeidsdeelname van deze groep.

In dezelfde periode ontvingen in totaal 427.000 Nederlanders die nog geen pensioen ontvangen een bijstandsuitkering. Dat zijn er tweeduizend meer dan eind juni een jaar geleden, en liefst twaalfduizend meer dan aan het einde van vorig jaar. Onder 45-plussers was de stijging van het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontving een stuk lager, 0,4 procent. Het aantal ontvangers van bijstand in de leeftijdsgroep van 27 tot 45 jaar daalde licht ten opzichte van een jaar eerder.

De cijfers passen in een trend die al sinds begin 2019 is ingezet: het aantal Nederlanders dat een bijstandsuitkering ontving daalde sindsdien elk kwartaal, maar die afname werd steeds minder groot. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering met achtduizend toe; het is voor het eerst in 2,5 jaar dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering weer toeneemt.

Uitkeringsbedrag stapsgewijs omlaag

Door een kabinetsbesluit uit 2011 daalt de bijstand de komende decennia stap voor stap. Het idee van de toenmalige regeringspartijen VVD en CDA, met gedoogsteun de PVV, was dat dit werken lonender zou maken. Vanaf volgend jaar daalt de bijstandsuitkering voor een alleenstaande tot 2035 nog met in totaal 1.250 euro op jaarbasis.

Voor de komende vijftien jaar voorzien het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau hierdoor een stijging van armoede in Nederland - ook zonder coronacrisis.

Lees de analyse: Planbureaus voorzien sterke groei van de armoede in Nederland